Coller FAIRR Protein Producer Index rangerer verdens 60 største, børsnoterte proteinprodusenter etter bærekraftsmål. Fem av de ni beste er nordiske havbruksselskap.

Coller FAIRR-indeksen rangerer de største globale kjøtt-, meieri- og fiskeprodusentene ved å se på risikofaktorer fra bruk av antibiotika til avskoging og brudd på arbeideres rettigheter. Indeksen er verdens eneste målestokk som er dedikert til å profilere dyreproteinprodusenter og vise frem kritiske hull og områder med god praksis i sektoren.

For andre år på rad dominerer nordisk havbruk listen. Mowi, Lerøy og færøyske Bakkafrost er alle inne på topp fem. Grieg Seafood følger deretter på sjetteplass og Salmar på niende.
I rapporten løftes Bakkafrost frem som beste aktør innen antibiotikabruk. Mowi, Grieg og Salmar trekkes alle frem for sitt arbeid for å hindre sykdommer.

FN peker på sjømat
– Sjømat har lavere klima- og CO2-utslipp enn andre proteinkilder. En voksende verdensbefolkning er avhengig av produksjon av bærekraftig animalsk protein, og det er selvfølgelig svært gledelig å se at sjømatnæringen får internasjonal anerkjennelse for vår måte å drive matproduksjon på, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Erik Giercksky, ansvarlig for Sustainable Ocean Business i FN Global Compact, mener norsk havbruksteknologi kan bidra til mangedobling av global sjømatproduksjon, bidra til å bekjempe sult og gi betydelig kutt i verdens klimautslipp.

I dag står produksjon av kjøtt og landbruk for nærmere en fjerdedel av de globale klimautslippene. I 2050 kommer det til å leve 9,6 milliarder mennesker på jorden. For at disse menneskene skal få nok mat, må produksjonen av mat øke kraftig. Kun to prosent av maten vi spiser kommer fra havet, og verden kan ikke øke matvareproduksjonen fra landbruket uten av jorda koker over.

Kan mangedoble matproduksjonen fra havet
Giercksky understreker at innad i FN-systemet er det bred enighet om at det ikke er bærekraftig å øke produksjon av rødt kjøtt, det vil også være krevende å sikre bærekraftig vekst innen produksjon av kylling og gris. Produksjonen av sjømat, derimot, kan mangedobles med svært lave klimaavtrykk hvis man sikrer økt tilgang på mer bærekraftig fôr.

– Som det kommer frem av publikasjoner som EAT Lancet og FAO sine årlige oversikter er nok sjømat den eneste proteinkilden i verden der volumet kan økes betydelig på en bærekraftig måte. Her kan norsk teknologi, som er langt fremme, spille en viktig rolle. Vi opplever at land med vekstambisjoner på sjømatsiden nå ser til Norge for å lære mer om oppdrett, sier Giercksky.

– Sjømat og mat fra havet er vår næringsarv, og hva vi har levd av her på «berget» siden tidenes morgen. I Norge i dag har vi en gjennomforvalet næring som har resultert i at vi har utviklet en verdensledende næring innen bærekraftig matproduksjon, sier Ystmark.

 

Om Coller FAIRR:
For andre år på rad er Lerøy og Mowi rangert som verdens mest bærekraftige matprodusenter av Coller FAIRR-stiftelsen. Topp tre listen for 2019 toppes av Mowi, deretter det newzealandske meieriet Fonterra. Lerøy havnet på 3. plass.

Bak FAIRR står den britiske forretningsmannen Jeremy Coller. Målet er å gi investorene bedre informasjon om den finansielle risikoen manglende hensyn til miljø og bærekraft medfører. Indeksen deles inn i høy, medium og lav risikogruppe, og selskapene er vurdert ut fra faktorer som utslipp av drivhusgasser, svinn i produksjonen, vannforbruk, antibiotikabruk, dyrevelferd, arbeidsforhold og matvaresikkerhet.

Selskapene måles etter 30 KPI-er og ni riskikofaktorer knyttet til FNs bærekraftsmål. De ni er: klimagassutslipp, avskoging og tap av biodiversitet, ferskvannsforbruk, lokal miljøpåvirkning, antibiotika, arbeidsforhold, dyrehelse og matsikkerhet og bærekraftig proteiner.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ny mateksportforskrift

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten