FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge


Publisert 25.09.2019 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Skift diett! Fra land til havbasert protein. Da er kan du bidra til reduserte CO2-utslipp med tre prosent, viser fersk FN-rapport.

– Vi er som alle andre dypt urolige over den utviklingen vi ser på klimaendringene. Vi har en viktig oppgave i å bidra til at klimautslippene reduseres så mye som mulig.

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark har som de fleste latt seg engasjere av FNs klimatoppmøte, men for sjømatnæringen er det og gledelige nyheter fra New York.

– Sjømat har et gunstigere klimaavtrykk enn produksjon av tilsvarende matmengde på land, og det er derfor helt sentralt at en større del av maten produseres i havet – og ikke på land.

I FN-rapporten The Ocean as a Solution to Climate Change – Five Opportunities for Action konkluderer ekspertpanelet finner at havene riktig disponert kan kutte opptil fire milliarder tonn CO2-utslipp frem til 2030 og 11 milliarder tonn til 2050 sammenlignet med nå.

Diettskifte fra landbasert til havbasert protein

Ved optimal uttelling anslår ekspertgruppen at havene kan bidra med 12 prosent av utslippskuttene som skal til for å nå 1,5 graders målet, og hele 25 prosent av det som trengs for å redusere global oppvarming til to grader i 2050.

Frem til 2030 er det tiltaket som gir størst kutt i CO2-utslipp å endre dietten vår fra mer landbasert til havbasert protein. FN konkluderer med at fremtidens meny må bestå av mer sjømat.

– Mer sjømat i dietten er bra for helsen, men også for klimaet. Norge har muligheter til å bidra. Vi bør arbeide med å få ned utslipp fra fiskeflåte og annen sjøtransport. Så er endret kosthold fra landbasert til havbasert protein bra, sier Ystmark.

Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge

Det innebærer en stor mulighet for norsk sjømatnæring. Erik Giercksky, ansvarlig for Sustainable Ocean Business i FN Global Compact, mener norsk havbruksteknologi kan bidra til mangedobling av global sjømatproduksjon, og til å bekjempe sult og gi betydelig kutt i verdens klimautslipp.

– Teknologi og sjømat kan bli et viktig klimabidrag fra Norge, sier Giercksky.

Giercksky understreker at det er bred enighet om at det ikke er bærekraftig å øke produksjon av rødt kjøtt, det vil også være krevende å sikre bærekraftig vekst innen produksjon av kylling og gris. Produksjonen av sjømat, derimot, kan mangedobles med svært lave klimaavtrykk hvis man sikrer økt tilgang på mer bærekraftig fôr.

– Men det forutsetter at Norge fortsetter sin globale lederrolle på teknologi og stiller sin kompetanse på oppdrett til disposisjon. Hvis næringen globalt fortsetter å løse noen av sine strukturelle utfordringer som overmedisinering, rømming og forurensing, vil sjømat på sikt være et betydelig bidrag for klimaet, ettersom verden trenger mer mat med et lavt karbon-avtrykk, sier FN-toppen.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Tilbakemelding på Mattilsynets forslag til nasjonal utryddelsesplan for ILA

Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

Seier til industrien i Høyesterett

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Svært lav antibiotikabruk

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

Møte for lakseslakterier

Støre-regjeringens budsjettgrep

Regulering Kongekrabbe