Nei til gruvedeponi i Førdefjorden


Publisert 18.11.2014 av Are Kvistad Havbruk Høringsuttalelser Industri Miljø og Helse

Sjømatnæringen mener regjeringen ikke kan godkjenne dumping av seks millioner tonn gruveavfall i året i Førdefjorden. – Sjødeponi må ikke aksepteres for enhver pris. Nå vet vi nok til å si nei, sier styreleder Gunnar Domstein i FHL.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som nå skal fatte vedtak om reguleringsplanen for Engebøprosjektet i Sogn og Fjordane. Planene om utvinning av mineraler i Naustdal forutsetter at det tillates utslipp av store mengder gruveavfall og kjemikalier i Førdefjorden.

Svakheter og feil
I et brev til flere departementer skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) at en eventuell godkjenning ikke vil være i samsvar med regjeringserklæringen som legger opp til en kunnskapsbasert næringspolitikk, og at det er enighet om å styrke sjømatnæringen. FHL påpeker at konsekvensutrendingen for prosjektet har store svakheter og på enkelte punkter tar helt feil.

– FHL har hele tiden sagt at vi ikke er imot utvinning så lenge det skjer på en forsvarlig måte og at man kan dokumentere at fjorddeponi ikke vil være til skade for sjømatnæringen. Men vi kan ikke se at dette er dokumentert godt nok, sier styreleder Gunnar Domstein.

Blir ikke hørt
FHL har sammen med Norges Fiskarlag og andre sjømatorganisasjoner de siste fire årene forsøkt å formidle synspunktene på en ryddig måte, samt å oppnå en god dialog med bergverksnæringen og myndighetene. Men forslagene som sjømatnæringen har lagt på bordet er ikke tatt til følge. I tillegg er sjømatorganisasjonene og forvaltningsorganer blitt holdt utenfor flere viktige nasjonale prosesser som legger rammer for denne type gruveutslipp, mener FHL, som konkluderer med at reguleringsplanen må avvises.

Politisk press
– Planene om utslipp i Førdefjorden kan påføre sjømatnæringen betydelig skade. Vi opplever at det er et betydelig politisk press for å innvilge søknader om gruveutslipp i fjordene, og slik kan vi ikke ha det. Det er på høy tid at faglige argumenter legges til grunn når så viktige beslutninger skal fattes, sier Domstein.

 

Ytterligere kommentarer:

Gunnar Domstein
Styreleder i FHL, tlf. 900 57 103

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Riktig vei, men rom for flere

Statsministeren løftet frem sjømat i havpanelet

Medlemsmøte for hvitfisksektoren

Webinar: Sjømatnæringen og brexit

Sjømat Norge søker regionsjef

Livestream: Sjømatnæringen og Europa

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

Standarder for økt fiskevelferd

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

Generalforsamling i Sjømat Norge 2021