Nærmer seg 100 milliarder i verdiskaping


Publisert 19.08.2018 av Sondre Benjamin Aasen Sjømat Norge Havbruk Industri Teknologi og service Arbeidsliv Fagområder

Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 milliarder kroner. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står nå for en verdiskaping på over 30 milliarder.

Sjømatnæringen har hatt en sammenhengene vekst i verdiskapingen siden 2012. Det viser en fersk analyse fra Sintef Ocean som har beregnet den samlede verdiskapingen (bidrag til BNP) i og rundt den norske sjømatnæringen til 94 milliarder kroner i 2017. (Se video nedenfor)

– Forrige uka vrimlet det av politikere i Arendal, og jeg hører stadig flere snakke om hvor viktig havet er for landet vårt. Det er jeg helt enig i, vi ser at fiskeri og havbruk kommer til å bli avgjørende for å trygge velferdsstaten i framtida, sier administerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Sjømat Norge var til stede på en rekke av arrangementene i Arendal, der ikke bare sjømat var et viktig tema, men også hvordan vi som havnasjon kan dra nytte av våre naturgitte ressurser på beste måte for landet.

58.000 årsverk

Analysen fra Sintef viser at sysselsettingen i sjømatnæringen er stabil med rundt 58.000 årsverk. Halvparten av sysselsettingen skjer direkte i næringen og halvparten i tilknyttet næringsliv.

Et særtrekk ved sjømatnæringen er at verdiskapingen per årsverk er høy – og spesielt høy innen oppdrett av laksefisk som sysselsatte ca 33.700 årsverk i 2017.

Havbruk har den 4. høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2017, oljenæringen medregnet.

– I et land med lav ledighet, er det verdt å merke seg at sjømatnæringen står for svært verdifulle og effektive arbeidsplasser der samfunnet får mye tilbake, sier Ystmark.

(teksten fortsetter under videoen)

Den fiskeribaserte verdikjeden hadde en total verdiskaping  på ca. 37 milliarder kroner, inklusive ringvirkningseffekter. Økningen fra 2016 til 2017 skyldes særlig økt verdiskaping innen fiskeforedling, ifølge Sintef Ocean.

Ringvirkningseffektene av havbruk flater ut som følge av manglende volumvekst over flere år i havbrukssektoren. Den totale verdiskapingen fra havbruksrelatert aktivitet var i 2017 om lag 62 milliarder kroner. Økningen har vært spesielt stor i oppdrettsleddet på grunn av meget gode priser på laks og ørret.

Les mer og last ned rapporten fra Sintef

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!