Den nyutnevnte fiskeriministeren Harald Tom Nesvik møtte onsdag sjømatorganisasjonene i Arendal. - En fremoverlent og lyttende statsråd, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

To dager etter utnevnelsen var Harald Tom Nesvik klar for å møte sjømatnæringen. Den nye fiskeriministeren møtte sjømatnæringen i Arendal onsdag. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, peker på at Harald Tom Nesvik har bred politisk erfaring og kunnskap om sjømatnæringen og derfor kan gå raskt i gang med de politiske spørsmålene som kommer på hans bord.

– Nesvik har allerede god innsikt i problemstillingene i sjømatsektorene både i nord og sør i Norge, noe som er en fordel når han nå går inn i denne viktige statsrådsposten, sier Ystmark.

Fiskeriministeren var rask ute med å be om møter med næringen i Arendal. Det vil også betydelig møteaktivitet den nærmeste fremtid. Blant annet skal det være et eget møte med Sjømat Norge i løpet av kommende uke. 

– Nesvik la også vekt på at han er statsråd for hele næringen og at han vil lytte til organisasjonene. Videre at han har stor respekt for prosessene opp mot Stortinget, sier Ystmark.

Under møtet i Arendal var og 1. nesteleder i Sjømat Norges styre, adm. direktør i Cermaq, Geir Molvik til stede.

– Det var et svært positvt møte. Jeg opplever at statsråden ser viktigheten av samtaler med næringen før beslutninger fattes. Det vil bidra til at politikken blir mer robust og at beslutningene står seg over tid, sier Molvik.

Les mer om Arendalsuka og kommende arrangementer

 

 

 

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister