Gjennom målrettede tiltak fra OURO er innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 41 laksevassdrag over hele landet.

OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv høsten 2018.

– Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2018 brukt fem millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

LES MER: Les hele saken om uttaket og rapportene fra utfisking i 2018 her. 

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Skatteregimet for havbruk må avklares nå! Brev til Stortinget

Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

Sammen mot sykefravær IA_Bransjeprogram

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll