Medlemsmøte Havbruk Nord


Publisert 20.05.2022 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Havbruk Nord Kalenderen

v
Bodø
Se tid, sted og påmelding

Medlemsmøtet arrangeres tradisjonen tro i samarbeid med NCE Aquaculture.

Stedet er Bodø, invitasjon med påmelding og program sendes senere.

Kontaktperson Marit.baroe@sjomatnorge.no og Kine Karlsen tlf 47260878.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ustabilt hos Mattilsynet

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!

Årsarrangementet i Sjømat Norge