Medlemsmøte Havbruk Nord


Publisert 20.05.2022 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Havbruk Nord Kalenderen

v
Radisson BLU, Bodø
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge havbruk nord inviterer igjen til havbruksmøte i samarbeid med NCE Aquaculture i Bodø 4. – 5. oktober 2022.

Tema for dag 1 er det grønne skifte og arealforvaltning. Vi har også satt av tid til siste nytt fra Sjømat Norge. Dag 2 er forbeholdt sirkulærøkonomi med fokus på fôrråvarer, i tillegg til fiskehelse og velferd. NCE Aquaculture vil også presentere siste nytt.

Møtet er for medlemmer av Sjømat Norge og NCE Aquaculture, samt inviterte gjester. 

Meld dere på via linken. Vi ser fram til å møtes igjen!

Programmet oppsummert:

4. oktober, kl. 11.30 – 17.30

Siste nytt fra Sjømat Norge

Det grønne skiftet – hvor står vi?

Arealforvaltning

Middag på Radisson Blu Bodø

5. oktober, kl. 09.00 – 12.30

Siste nytt fra NCE Aquaculture

Sirkulærøkonomi

Fiskehelse og velferd

Kontaktpersoner:
Kine Mari Karlsen kmk@sjomatnorge.no eller Malin Johansen mj@nceaquaculture.no

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding