Mattilsynet og personopplysninger


Publisert 16.09.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri Miljø og Helse Teknologi og service

Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre Covid-19 smitte inn i matproduksjonen. Fire måneder senere skal Mattilsynet være klare til å legge ut informasjon om ny praksis.

Spørsmålene som ble stilt i skjemaet og som Mattilsynets ansatte mente var i strid med personvernforordningen, var spørsmål som nyttiggjøres av bedrifter i alle matproduserende bransjer, og som de fleste av oss vil se på som helt nødvendige i dagens situasjon. Eksempelvis spørsmål om man er i karantene, i kontakt med smittet etc.

Gjentatte ganger gjennom sommeren har vi tatt opp med Mattilsynet at vi opplever at dette svekker bedriftenes mulighet til smittevern, og at det også kan bidra til å svekke hygienekontrollen til næringsmiddelprodusenter. Det er naturligvis helt avgjørende å gjøre de nødvendige grep for å sikre at smitte ikke kommer inn i virksomheten, også med tanke på tilliten til norsk sjømat i markedene. Vi håpet derfor at Mattilsynet kunne endre sin forvaltningspraksis på dette punkt og finne en løsning i samråd med næringen.  I stedet for å komme oss i møte orienterte Mattilsynet om at de ville endre sin praksis for all næringsmiddelproduksjon.

Vi har forøvrig ikke opplevd at noen andre forvaltningsorgan har stilt tilsvarende spørsmål knyttet til personvernforordningen. Det er viktig å merke seg at det er opp til den enkelte bedrift å sikre at personvernopplysninger behandles i henhold til personvernforordningen. Og at det er Datatilsynet som er rette myndighet for å vurdere hvorvidt dette er overholdt. Mattilsynet har ingen formell kompetanse om dette, men må på samme måte som alle virksomheter, etterleve reglene om personopplysninger. Hvordan Mattilsynet vil forholde seg til omverden på basis av sine fortolkninger av personvernforordningen i forhold til annen smitteforebygging, er ikke kjent.

Sjømat Norge og NHO mat og drikke avholdt den 13. august møte med statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartmentet og Helse- og omsorgsdepartementet. På dette møtet orienterte direktør for Mattilsynet om at de nå kunne akseptere adgangsskjema gitt at spørsmålene ble utformet på en måte de mente var akseptable og at det kun er denne ordlyden som er akseptert. Sjømat Norge og NHO mat og drikke har i etterkant av dette deltatt i et utvalg sammen med Mattilsynet. Fra Sjømat Norges side mener vi at det er bedriftene selv som må utforme spørsmål knyttet til sin adgangskontroll.

Sjømat Norge er orientert om at Mattilsynet i dag gjennomgår ny praksis med sine ansatte, og at de i morgen vil legge ut nettsak hvor de orienterer bedriftene om denne. Praksis fra og med i morgen vil være som skrevet under.

Ordlyden som Mattilsynet hevder deres ansatte kan undertegne på er følgende:

Informasjon fra Mattilsynet til virksomheter som ønsker å innhente opplysninger fra våre ansatte via egenerklæringer om covid-19

 

I forbindelse med covid-19 utbruddet har mange virksomheter som del av sitt smitteforebyggende arbeid innført krav om egenerklæringer fra besøkende hvor de ber om personopplysninger.  Når slik informasjon skal innhentes må det gjøres i tråd med gjeldende lov- og regelverk.

Om behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven omhandler behandling – dvs. innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner (registrerte) en rekke rettigheter.

Alle virksomheter skal behandle personopplysninger etter gjeldende regelverk. Mer informasjon om dette finnes bl.a. i Datatilsynets veileder om hva virksomheten skal gi av informasjon når personopplysninger samles inn.

 

Utsagn det kan signeres på

Mattilsynets ansatte kan besvare og signere dokumentasjon som inneholder følgende tre utsagn i ordrett gjengivelse, der <virksomhet> er byttet ut med den aktuelle virksomhetens navn.

  1. Jeg er kjent med og aksepterer at jeg ikke kan besøke <virksomhet> dersom jeg siste tre dager har eller har hatt typiske symptomer på covid-19, eks. feber, sår hals, hoste, tung pust, tap av lukt- og smaksans. *

*Definert av FHI og Helsedirektoratet

<Kryss ja/nei, alt. signatur>

  1. Jeg er kjent med og aksepterer at jeg ikke kan besøke <virksomhet> dersom jeg er i karantene eller isolasjon som følge av koronapandemien, i tråd med covid-19-forskriften.

<Kryss ja/nei, alt. signatur>

  1. Jeg erklærer at jeg vil opplyse smittesporingspersonell om at jeg har vært på besøk ved <virksomhet> dersom jeg skulle få påvist covid-19 i etterkant av mitt besøk, i tråd med smittevernloven.

<Kryss ja/nei, alt. signatur>

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!