Lyskastere på sjømat


Publisert 31.10.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Sjømat blir viktigere for landet. Derfor mener Sjømat Norge politikerne må ta mer hensyn til hvordan næringen forvaltes.

– Sjømaten vil gi oss viktige inntekter, særlig med tanke på den omstillingen Norge nå er inne i. Derfor har vi vektlagt at satsing på sjømat, sier direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt, Aina Valland.

Forrige uke var Valland, sammen med flere kolleger i Sjømat Norge, på plass i Stortinget for å gi tydelig tilbakemeldinger på hvordan sjømaten kan prioriteres sterkere.

Sjømat Norge / Inge Wahl

Sjømatnæringen skaper store verdier og blir viktigere for norsk økonomi. FOTO: Inge Wahl/Sjømat Norge

– Vi har vært tilstede i fire ulike høringer om statsbudsjettet. Dette er viktig for oss som Norges største sjømatorganisasjon. Vi må synliggjøre våre saker i de ulike komiteene som berører saker for våre medlemmer. Vi ønsker å påvirke hvordan statsbudsjettet ser ut når det blir endelig vedtatt, legger Valland til.

CO2 – avgift, mer til kommunene og Sett Sjøbein
Sjømat Norge vært i høringer hos Stortingets Finanskomité, Næringskomité, Energi – og miljøkomité samt Kommunal- og forvaltningskomitén. En av sakene som har gått igjen er å få frem hvorfor en CO2 avgift vil ramme næringen negativt.

– Sjømatnæringen trenger unntak ut fra et globalt perspektiv. En økning i en CO2 avgift vil ramme fiskefôrprodusentene og den marine ingrediensindustrien. En ensidig norsk avgift vil føre til at fôrproduksjon i større grad flyttes ut av landet, sier Valland.

Sjømat Norge har støttet forslagene om å øke kommunenes inntekter ved salg av nye konsesjoner eller økning i konsesjonsvolumet. Kommunene får nå 70% av disse inntektene, mot tidligere 40 %. Inntektene vil også bli bedre fordelt mellom alle kommunene som er vertskap for havbruksnæringen.  Regjeringen har i statsbudsjettet slått fast at forslaget om å innføre en ny eksportavgift, som også skulle gå til kommunene, bryter med internasjonale avtaler. Sjømat Norge mener at forslaget må legges bort. Sjømat Norge oppfordrer partiene til å se hvordan det allerede etablerte Havbruksfondet fungerer før en eventuelt foreslår innføring av ytterligere avgiftsbelastning på næringsaktørene.

Sett Sjøbein trekkes også frem som et viktig punkt på agendaen. I forslaget legges det opp til et kutt i bevilgningen til rekrutteringsprosjektet. Med veksten i bransjen mener Sjømat Norge næringen trenger langt flere og mer kompetente unge i årene som kommer. Sjømat Norge ser derfor at Sett Sjøbein får videreført sin bevilgning på 2,5 millioner i statsbudsjettet.

LES ALLE FORSLAGENE:
Last ned innspillsnotat fra Sjømat Norge til de ulike komiteene under.

Notat høring statsbudsjettet Finans for 2018

Notat høring statsbudsjettet Energi og miljø for 2018

Notat høring statsbudsjettet Kommunal for 2018

Notat høring statsbudsjettet Næring for 2018

 

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan du bli bedre av å digitalisere og automatisere?

Hvordan bør 2,9 milliarder disponeres?

Skal fiske ut fra 63 elver

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold