Lover å bli best på fiskevelferd


Publisert 15.05.2018 av Sondre Benjamin Aasen Fiskevelferd Havbruk Miljø og Helse

- Havbruksnæringen skal bli best på fiskevelferd, og vi har satt i gang et prosjekt med milepæler fram til 2021 for å komme dit, sa administrerende direktør Geir Ove Ystmark på møtet med fiskeriminister Per Sandberg i dag.

Ketil Rykhus (Sjømat Norge) i samtale med Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen) på møtet i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statsråden hadde invitert Sjømat Norge og en rekke organisasjoner for å diskutere dødelighet i laksenæringen tirsdag 15. mai. Bakgrunnen for det lenge planlagte møtet var å samle næring, forskning og forvaltning for å snakke om utfordringer og løsninger på tapstallene i næringen.

Mindre tap og bedre velferd
– Dødelighet på fisk og husdyr er ikke er et godt mål på hvordan velferden er i dyreholdet. Derfor er vi opptatt av både å redusere tapstallene og sikre at fisken har det godt så lenge vi fôrer den og holder den i merdene, sier Ystmark.

På møtet la Sjømat Norge fram en liste over konkrete tiltak mot tap, og en handlingsplan for arbeidet med fiskevelferd. Fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge presenterte en fempunktsliste som beskriver årsakene til dødeligheten, der tiltak mot lus i dag er den viktigste. Han gikk også gjennom hvordan lusearbeidet må forbedres for redusere tapstallene.

Plan 2018-2021
Rykhus gikk deretter gjennom Sjømat Norges arbeid for fiskevelferd med et klart mål å etablere et system basert på beste praksis som skal sikre at all fisk i havbruk, også rensefisk, blir ivaretatt på beste måte. I arbeidet blir også det beste av tiltakene som allerede gjøres i dag tatt med videre.

– I tillegg inviterer vi til det første møtet i forumet AquaWelfare 12. juni. Vi ønsker å samle næring og fagmiljøer til en åpen kunnskaps- og meningsutveksling for å bedre fiskevelferden, både i havbruksnæringen, leverandørindustrien og sentrale kompetansemiljøer, sier Rykhus.

Påmelding åpnet
Målgruppen i dette første møtet er primært Sjømat Norges medlemmer og inviterte foredragsholdere, men man håper at arbeidet i neste runde vil vekke interesse i hele næringen. Blant innlederne i juni er representanter fra medlemsbedrifter, fiskehelsetjenester, Dyrevernalliansen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Sjømat Norge. Påmelding til møtet på Gardermoen 12. juni er åpnet på Sjømat Norges nettsider.

Sjømat Norges mål er at norsk havbruk skal bli ledende på feltet, og at AquaWelfare skal bidra til økt bevissthet og forståelse om velferdsspørsmål, utveksling av kunnskap, diskusjon om erfaringer og ideer som kan bidra til utvikling av beste praksis, hensiktsmessige metoder og utstyr.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?