Velkommen til AquaWelfare


Publisert 08.05.2018 av Are Kvistad Fiskevelferd Miljø og Helse Kalenderen

v
Radisson BLU Airport Hotel Gardermoen
Sjømat Norge inviterer til det første dialogmøtet i forumet AquaWelfare på Gardermoen 12. juni.
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge har satt i gang et viktig arbeid for fiskevelferden i næringen. Medlemmene ønsker å øke forståelsen for fiskevelferd  og legge til rette for bedre kontrollrutiner. Målgruppen i dette første møtet er primært Sjømat Norges medlemmer og inviterte foredragsholdere.

– Gjennom AquaWelfare ønsker vi at næring og fagmiljøer kan møtes til en åpen kunnskaps- og meningsutveksling for å bedre fiskevelferden  i havbruksnæringen, leverandørindustrien og i sentrale kompetansemiljøer, sier fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge.

Sjømat Norges mål er å etablere beste praksis for fiskevelferd i havbruk innen 2021 og at norsk havbruk skal bli ledende på feltet. I dette arbeidet ønsker vi at AquaWelfare skal bidra til økt bevissthet og forståelse om velferdsspørsmål, utveksling av kunnskap, diskusjon om erfaringer og ideer som kan bidra til utvikling av beste praksis, hensiktsmessige metoder og utstyr.

Møtet holdes på Radisson BLU Gardermoen tirsdag 12. juni kl. 10.00-15.00.

Gå til påmelding

PROGRAM:

VELKOMMEN Ketil Rykhus, Sjømat Norge
Fiskelveferd og Sjømat 2030 Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge
Hvorfor fiskevelferd? Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen
Rutiner for beste praksis og AquaWelfare Ketil Rykhus, Sjømat Norge
Hvordan står det til med fiskevelferden? Lars Speilberg, Scanvacc
FHF og fiskevelferd i 2018 og videre Sven Martin Jørgensen, FHF
LUNSJ
Transport og velferd Henrik Hareide, Sølvtrans
Hydrolicer, fokus på velferd under utvikling (NN), Hydrolicer
Rensefisk og fiskevelferd Bjarne Reinert, Lerøy Seafood Group
Matfisk og fiskevelferd Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore
PAUSE
Håndtering og velferd (NN), AQS
Velferdskurs i dag og i morgen Barbro Klakegg, Åkerblå
Diskusjon Ketil Rykhus (ordstyrer)
Oppsummering Solveig Nygård, FOMAS

Blant innlederne er representanter fra medlemsbedrifter, fiskehelsetjenester, Dyrevernalliansen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Sjømat Norge. I møtet ønsker vi å sette fokus på fiskevelferden i næringen, og hvilken retning vi bør ta når det gjelder rutiner for beste praksis. Det er også et mål for møtet å diskutere hvordan vi skal bruke forumet AquaWelfare til å sette ytterligere fokus på fiskevelferd i næringen.

Etableringen av rutiner for beste praksis vil bli et viktig bidrag for å systematisere velferdsarbeidet i næringen. Rutinene vil utvikles slik at det vil bli enkelt å inkludere det arbeidet som allerede gjøres av mange.

– Havbruk er den største husdyrproduksjonen i landet, og i Sjømat Norge mener vi at næringen skal sitte i førersetet i arbeidet med dyrevelferd, sier Rykhus. Selv om det allerede i lang tid har blitt arbeidet mye med velferd i havbruksnæringen, er tiden moden for å øke fokuset på velferd i alle relevante deler av produksjonen.

Langsiktig arbeid
AquaWelfare inngår i et langsiktig forbedringsarbeid på velferdsområdet. Sjømat Norge vil organisere arbeidet etter en handlingsplan med årlige milepæler:

  • 2018: Planlegge delprosjekter og involvering av institusjoner, selskaper og bidragsytere.
  • 2019: Gjennomføre piloter for registrering av velferdsstatus. Kartlegging av velferd i et representativt utvalg av selskapene. Utvikling av ulike rutiner og systemer.
  • 2020: Justering, videreføring og oppskalering av kartlegging.
    1. halvår: Evaluere pilotene gjennomført i 2019.
    2. halvår: Ferdigstille ulike deler av prinsippene for et internkontrollsystem på dyrevelferd i havbruksnæringen.
  • 2021: Etablere et internkontrollsystem for dyrevelferd i de enkelte havbruksselskap.

Vil du vite mer?

 
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?