Partene ble ikke enige innen fristen. Det betyr at årets oppgjør går til mekling i slutten av mars.

– Dessverre har vi ikke klart å komme til enighet i forhandlingene. Lønnskravene fra LO var for høye. Neste steg er derfor bistand fra riksmegler, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.   

Fristen for å bli enige gjennom forhandlinger var i år satt til torsdag 14. mars. Ved 20.45-tiden torsdag ble det klart at forhandlingene ikke hadde ført frem.   

 NHOs viktigste mål i årets oppgjør er å styrke norske bedrifter i konkurransen med utenlandske bedrifter.   

– Det må vi klare for å sikre og legge til rette for nye arbeidsplasser i Norge i årene som kommer.   

 NHO forhandler på vegne av mer enn 26.000 norske bedrifter.  Oppgjøret skal nå til riksmekleren, hvor fristen for å komme til enighet er satt til søndag 31. mars kl. 24. 

– Vi har fortsatt stor tro på at vi vil komme til enighet. Ingen av partene ønsker en streik, sier Almlid. 


Varsel
NHO sender ut informasjon til alle tariffbundne bedrifter. Vi henviser for øvrig til informasjon på NHOs hjemmesider, se  https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/.

Vi minner om at et eventuelt brudd og mulighet for konflikt kan medføre at bedriften ikke kan sysselsette sine øvrige arbeidstakere og at disse derfor må permitteres, se Hovedavtalens § 7-1 nr. 1. Fristen for permittering pga. konflikt i egen bedrift er 14 dager. Det er derfor viktig at drøftinger foretas og varsel gis i løpet av fredag den 15. mars, for at 14 dagers fristen overholdes. Vi viser i den forbindelse til artikkelen «Permittering grunnet streik», se https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/streik-og-konflikt/artikler/permittering-grunnet-streik/, se også heftet «Tariffoppgjøret og bedriften», sehttps://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/tariff/artikler/tariffoppgjoret-og-bedriften/.

NB! Ingen av Sjømat Norges bedrifter er omfattet av plassfratredelsen som ble gitt onsdag. 

 

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister