Legemiddelbruken mot lus må bedres


Publisert 14.06.2018 av Are Kvistad Fiskevelferd Havbruk Miljø og Helse

Mattilsynet har lagt ut rapporten etter sin tilsynskampanje med legemiddelbruk mot lakselus i havbruksnæringen. Sjømat Norge er enig med Mattilsynet i at bruken av legemidler mot lakselus må forbedres.

Derfor har Sjømat Norge allerede startet en prosess med revidering av den såkalte terapiveilederen som beskriver mulige behandlingsalternativer når det benyttes legemidler mot lakselus.

– Formålet med denne revisjonen er å få på plass en veileder som sikrer optimal bruk av nye lusemidler slik at følsomheten ivaretas lengst mulig. I tillegg er det også viktig å sørge for at de lusemidlene vi allerede har effekt av, brukes med omhu slik at resistensutviklingen mot disse begrenses i størst mulig grad, sier fagsjef Ketil Rykhus (bildet) i Sjømat Norge.

Nødvendige miljøhensyn vil selvsagt også bli inkludert i en revidert utgave av veilederen.

Allerede i 2011-2012 advarte Sjømat Norge mot de strenge kravene til våravlusing hvor det var krav om at hele lokaliteter skulle behandles selv om det kun var enkeltmerder med forhøyede lusetall. Sjømat Norge advarte også mot kravene om våravlusing på disse vilkårene i Troms og Finnmark i en tid hvor lusenivåene der ikke kunne rettferdiggjøre slike tiltak.

Det var Sjømat Norge som var pådriver for å innføre enkeltmerdbehandling og tillatelse til å bruke rensefisk som en vesentlig del av tiltakene på våren.

– I møtet med fiskeriministeren den 15. mai oppfordret vi departementet til å sette i gang en grundig evaluering av lusearbeidet de siste 8-10 årene. En slik evaluering må selvsagt inkludere både næringen, forvaltningsstøtteinstitusjoner, tilsynsmyndigheter og departementet, sier Rykhus.

Spesielt fremhevet Sjømat Norge svakhetene ved at perifere hensyn og krav om tiltak som ikke var basert på elementære biologiske prinsipper skulle vektlegges ved flere av tiltakene som ble pålagt næringen.

– Etterdønningene etter dette ser vi blant annet i nødvendigheten av å forsere bruken av medisinfrie tiltak før de har blitt forsvarlig utprøvd. Det utfordrer fiskevelferden. Vi har ikke råd til å gjøre de samme feilene ved neste korsvei, sier Rykhus.

Les også:
Mattilsynets rapport

Vil du vite mer?

 
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!