Lavt matsvinn i sjømatsektoren


Publisert 09.12.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk Industri

Sjømatnæringen nådde målet om å redusere matsvinnet med 15 prosent fra 2018 til 2020. Men det i husholdningene den store jobben må gjøres.

Matsvinnet i sjømatsektoren er lavt, under 3 prosent. Det svinnet som er utnyttes stort sett til annen bruk, eksempelvis dyrefôr.

Matsvinn er likevel et gigantisk miljøproblem. En tredjedel av all mat som produseres i verden blir enten ødelagt eller kastet. Dette tilsvarer 1,3 milliarder tonn mat hvert år. Dette er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet.

Innen 2050 må verdens matproduksjon øke med 60 prosent for å dekke verdens matbehov. Samtidig er et av hovedfokusområdene for bærekraft både globalt og i EU å redusere matsvinn.

Lone Flyholm, fagsjef i Sjømat Norge, deltok fra scenen på den nasjonale matsvinnkonferansen. Det er gjennomgående lite matsvinn i sjømatsektoren, men Flyholm proklamerer at vi kan redusere svinnet ytterligere.

Christian Strand (t.h.) ledet diskusjonen om matsvinn, der Sjømat Norge deltok med Bondelaget og Matvett.

10kg matsvinner per tonn produsert mat

Matsvinnet i sjømatindustrien er estimert til 12 400 tonn for 2020, som tilsvarer rundt 10 kg matsvinn per tonn produsert mat. De første tallene på matsvinn i sjømatindustrien er fra 2018. Siden da har sjømatindustrien hatt en nedgang i matsvinn på 15 prosent, heter det i rapporten.

Det er i samsvar med første delmål i bransjeavtalen om 15 prosent reduksjon i matsvinn innen 2020.

Nasjonalt evnet man ikke å nå matsvinnmålene. Fra 2015 til 2020 ble matsvinnet i Norge redusert med 10 prosent, godt under målet på 15 prosent.

Det er i husholdningene matsvinnet er størst og utgjorde 216 100 tonn i 2020, nær halvparten av det totale matsvinnet på 453 650 tonn matsvinnet.

Matsvinnet er generelt lavt:

Smartere emballasje en nøkkel

Under konferansen presenterte Bremnes Seashore om hvordan de har jobbet for å redusere matsvinnet. Matvett trakk i tillegg frem Lerøy sine produkter i sin presentasjon.

Matsvinnprosjektet er en god anlegning til å finne løsninger for å redusere matsvinnet, eksempelvis innovative nye emballasjeløsninger som forlenger holdbarhet, eller i høyere grad tilgodeser forbrukers behov for f.eks. porsjonsstørrelse. Det kan også være helt konkrete tiltak i produksjonen knyttet til organisering, operasjon og design av produksjonsflyten..

Lone Flyholm

Bedre emballasjeløsninger, porsjonsinnpakning og bedre logistikk for å forlenge holdbarhet er noen av tiltakene som er gjort for å redusere svinnet.

Andreas Moe Larsen (ESG manager) fra Bremnes fortalte under konferansen om tiltak som er gjort i slakteriet for å heve både både kvalitet og holdbarhet. Selskapet har videreutviklet salmalaksen til salmaburgeren for best utnyttelse av de fileter som ikke kunne nyttes til hel loin.

– Den største utfordring er trolig at vi har fått bekreftet at matsvinnet er lavt. Dette er vi glade for, men når matsvinnet i utgangspunktet er lavt og ressursutnyttelsen er høy, bl.a. fordi lande vi eksportere til har et litt annet spisemønster enn oss, kan det være desto vanskeligere å finne systematiske tiltak for enkelt og effektivt å redusere matsvinnet så vi når målet om 50 prosent reduksjon i 2030.

Det er et hårete mål, men om sjømatnæringen står sammen om målet, og vi inspirere hverandre, så er det ikke umulig å nå i land. Vi klarte det første delmålet, sier Flyholm før hun gir en oppfordring:

Det er bare når vi måler vi vet hvor stort matsvinnet er, og kan finne veier til å redusere matsvinnet. Derfor håper vi at fortsatt flere virksomheter blir med.

Vil du vite mer?

 
Lone Flyvholm
Lone Flyvholm
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 986 62 017

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen