Koronatrøbbel? Bruk oss!


Publisert 11.11.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri Miljø og Helse Teknologi og service Arbeidsliv

Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber sammen med NHO for at både smittevernstiltak og tiltakspakker for næringslivet skal treffe så godt som mulig. 

I vår så vi viktigheten av å ivareta kritiske samfunnsoppgaver som matproduksjon, vi jobber kontinuerlig med myndighetene for å sikre at sjømatnæringen kan fortsette å holde hjulene best mulig i gang til tross for nødvendige smittevernstiltak. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi får tidlig varsel om hvordan medlemmene våre opplever situasjonen, og om det er tiltak som bør iverksettes eller endres for å avhjelpe, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Bruk oss!

Sjømat Norge følger situasjonen tett. For å sikre at rette tiltak iverksettes er det derfor avgjørende å få informasjon om hvordan situasjonen påvirker din bedrift. Vi oppfordrer derfor alle medlemsbedrifter til å gi oss tilbakemelding på hvordan både smittevernstiltak og økonomiske hjelpetiltak fra myndighetene treffer, eller ikke treffer, din bedrift . Slik kan vi hjelpe den enkelte bedrift, og på best mulig grunnlag bistå myndighetene med å utforme godt tilpassede tiltak.

Ta kontakt med oss: 

  • Adm. dir Geir Ove Ystmark leder arbeidet, og er primerkontakt mellom Sjømat Norge og myndigheter.
  • Trond Davidsen deltar i NHOs koronagruppe og håndterer spørsmål om konkurranserett, samt transport og logistikk.  
  • Rune Dyrvik svarer på arbeidsrettslige spørsmål og samarbeider tett med advokatene i NHO-fellesskapet. 
  • Jon Arne håndterer verdikjede havbruk 
  • Sverre Johansen håndterer verdikjede industri 
  • Henrik Stenwig håndterer faglige vurderinger hygiene, smitte etc.  
  • Aina er myndighetskontakt og deltar i NHO-fellesskapets møter om koronasituasjonen
  • Kristin Langeland leder kommunikasjonsarbeidet og mediehenvendelser

Våre medlemmer kan henvise til oss ved spørsmål fra media, i tillegg bistår vi med rådgivning og krisehåndtering for den enkelte medlemsbedrift. Kontakt Kristin, Henrik H eller Øyvind for råd og bistand. 

Les også: Koronapandemien, Nyttig info og verktøy fra NHO

Nyttig info:

Her legger vi fortløpende inn viktige koronaoppdateringer som er relevant for sjømatnæringen, tykk på boksene for å lese.

Viktig avklaring om kredittforsikring fra Regjeringen (GIEK)

Regjeringen tar et viktig grep for å sikre at bedriftene har et tilstrekkelig kredittforsikringstilbud også inn i 2021.

Den statlige garantiordningen for re-forsikring av kredittforsikring som kom på plass tidlig på sommeren er kanskje det viktigste korona-tiltaket for sjømatnæringen.

Sjømatnæringa er helt avhengig av et fungerende marked for kredittforsikring for å kunne holde vareflyten i gang. Koronaepidemien skapte en usikkerhet i markedet som var uhåndterlig både for bedriftene og for de private forsikringsselskapene. Gjennom den statlige garantiordninger har man lagt til rette for å opprettholde et tilstrekkelig kredittforsikringstilbud.

Vi har hatt god og løpende kontakt både med Nærings- og fiskeridepartementet og GIEK gjennom hele koronaperioden. Og vi har opplevd både stor forståelse og innsikt i sjømatnæringens situasjon.

Det er liten tvil om at usikkerhet i markedet vil vedvare. Dette forsterkes av at kredittforsikringsselskapene rapporter at deres forventning er at tapene som følge av koronasituasjonen først vil komme høsten 2020 og inn i 2021. Vi er derfor lettet over at Regjering nå ønsker å videreføre ordningen i første halvår 2021. Uten en statlig ordning er vi redd det kunne blitt en brutal start på 2021.

Ta kontakt med Kristin Alnes om du har spørsmål.

Retningslinjer for mannskapsskifter i Norge i forbindelse med covid-19-pandemien
Innreise og karantene? Her er nye reglene

Per 27.01.2021

Sjømat Norge følger situasjonen tett, mer info kommer. 

 

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!