Kinesiske myndigheter har etter flere års utestengelse åpnet opp for import av norske fiskemel-produkter.

– Det er svært positivt at kinesiske myndigheter nå har åpnet for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter til fôrformål. Kina er et stort og viktig marked, og for de norske produsentene og eksportørene har det lenge vært ønske om å få tilgang til dette markedet, sier Kyrre Dale, fagsjef industri i Sjømat Norge.

Sjømatnæringen står i likhet med resten av samfunnet nå i en svært krevende situasjon som følge av koronaviruset, og åpningen av det kinesiske markedet er en positiv nyhet i en periode preget av usikkerhet og dramatiske endringer.

Les mer: Spørsmål og svar om korona

Inspeksjon av norske produksjonsbedrifter

Etter flere års arbeid kom Kina og Norge i mai 2019 til enighet om en protokoll som åpner for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter til Kina. Sommeren 2019 gjennomførte kinesiske myndigheter inspeksjoner av Mattilsynets rutiner og regler. Flere norske produksjonsbedrifter fikk besøk og ble inspisert, samt innhentet datapakker fra alle som var registrert som potensielle eksportører av fiskemel, fiskeolje og krillprodukter fra Norge til Kina.

Roser myndighetene 

– Både kinesiske og norske myndigheter fortjener ros for den betydelige innsatsen som er lagt ned for å få på plass nødvendige avtaler for å kunne åpne for handel med fiskemel, fiskeolje og krillprodukter til fôrformål, sier Dale.

Det er nå 27 norske bedrifter som har fått adgang til å eksportere fiskemel, fiskeolje og krillprodukter til Kina.

Vil du vite mer?

 
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri
Mobil: 913 76 551
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten

Ministermøte om fremtidens fiskerikontroll

Økt fleksibilitet ønskelig

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene