Ingen fisk, ingen bosetting


Publisert 13.10.2023 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri og handel

61 prosent sysselsatt i fiskeindustri! Ny rapport viser knallsterke tall for hvor viktig sjømat er for kommune-Norge.

– I mange kommuner så viser jo dette at fiskeindustrien er et være eller ikke være.

Direktør for industri i Sjømat Norge, Stine Akselsen, er tydelig stolt.

– Jeg er glad for at denne rapporten så tydelig slår fast det næringen allerede vet: Fiskeindustrien er viktig for Norge. Nå må vi vise det og til langt flere.

Stine Akselsen, direktør for industri i Sjømat Norge, her med medlemmenes tilbakemeldinger på hvordan en kan skape mer av råstoffet som landes i Norge. FOTO: Sjømat Norge

Rapporten Stine sikter til er helt fersk og levert av matforskingsinstituttet Nofima. På oppdrag fra Sjømat Norge har en gått igjennom betydningen fiskeindustrien har for sysselsetting og verdiskaping i Norge. I hele 20 av landets kommuner står den villfiskbaserte industrien for mer enn 10 prosent av de sysselsatte i private sektor. De største tallene har Værøy, med 61 prosent og Røst med 55!

Helårlige arbeidsplasser

Fiske i Norge er svært sesongbasert. En kan i tillegg ikke alltid vite når fisken er på kaia.

– Det er en av våre store utfordringer. Mange har både fordommer og tror at vår næring bare har folk i jobb når skreien svømmer nær kysten. Denne rapporten viser det motsatte, fordi mange og har kombinasjonsdrift med kjøp og bearbeiding av råstoff gjennom hele året, peker Akselsen på.

Nofimas undersøkelse viser at det store flertallet av de ansatte i fiskeindustrien er fast bosatt i Norge og av dem er 85 pst. ansatt i heltidsstillinger. 

– Rapporten viser at fiskeindustrien gir betydelig bidrag til lokalsamfunnene både når dette gjelder sysselsetting, verdiskaping og skatteinntekter, sier seniorforsker og prosjektleder for rapporten, Roy Robertsen i Nofima.

Fiskeindustrien har 5900 årsverk, med rundt 8200 sysselsatte. Rapporten anslår også skatteeffekter fra industrien, med totale direkte og indirekte skadeeffekter på nesten 1,8 milliarder kroner i 2021.

– Vil politikerne skape mer?

Selv om de ferske tallene er imponerende, ønsker Stine Akselsen å peke på mulighetene som ligger der for politikerne.

– Fiskeripolitikken i Norge har til nå i stor grad flåtepolitikk. Det er et helt klart uforløst potensial for mer aktivitet på landsiden. Vi ser at antallet direkte sysselsatte i EU basert på norsk råstoff er større enn antallet i Norge. Det er mulig å øke aktivitet og verdiskapingen i Norge, med riktige grep.

Sjømat Norge har i lang tid lagt vekt på at fiskekvotene må fiskes og gjøres tilgjengelig for norsk industri. Her vektlegges en mer helhetlig tilnærming i fiskeripolitikken hvor effektene både for land- og flåtesiden utredes og vektlegges. Sjømat Norge har klare forventninger til regjeringen i den nye kvotemeldingen fremholder Akselsen.

– Et annet viktig grep er at det særegne systemet for kjøp og salg av fisk må hensynta både fisker og fiskekjøper i større grad. Da skaper vi mer. Det må det være interesse for, sier Akselsen?

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør