Må sikre råstofftilgangen til norsk fiskeindustri


Publisert 20.02.2018 av Are Kvistad Industri  

Råstofftilgang er en avgjørende forutsetning for fiskeindustrien i Norge, og er en problemstilling Sjømat Norge prioriterer høyt.

Prinsipielt mener Sjømat Norge at alt råstoff fra norske fartøy må tilbys norsk bearbeidingsindustri på en åpen og forutsigbar måte.

Førstehåndsomsetningen i Norge er regulert av fiskesalgslagsloven, og Sjømat Norge jobber både med politiske myndigheter og salgslagene for å sikre konkurranse på like vilkår. Dette vil også følges opp i forbindelse med den kommende meldingen til Stortinget om kvotesystemet. Saken vil bli diskutert grundig i forbindelse med årsarrangementet til Sjømat Norge i Ålesund 20.-22. mars 2018.

Samtidig ser vi at naboland innfører proteksjonistiske tilgang som hindrer norsk fiskeindustri fra å konkurrere om utenlandsk råstoff. Færøyene har innført en ny fiskerilovgivning som innebærer at all fangst skal landes på Færøyene. Sjømat Norge har allerede tatt dette opp med norske myndigheter.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt

Gjør som Kåre, bli gründermedlem

Laksen som skatteobjekt