Må sikre råstofftilgangen til norsk fiskeindustri


Publisert 20.02.2018 av Are Kvistad Industri og handel

Råstofftilgang er en avgjørende forutsetning for fiskeindustrien i Norge, og er en problemstilling Sjømat Norge prioriterer høyt.

Prinsipielt mener Sjømat Norge at alt råstoff fra norske fartøy må tilbys norsk bearbeidingsindustri på en åpen og forutsigbar måte.

Førstehåndsomsetningen i Norge er regulert av fiskesalgslagsloven, og Sjømat Norge jobber både med politiske myndigheter og salgslagene for å sikre konkurranse på like vilkår. Dette vil også følges opp i forbindelse med den kommende meldingen til Stortinget om kvotesystemet. Saken vil bli diskutert grundig i forbindelse med årsarrangementet til Sjømat Norge i Ålesund 20.-22. mars 2018.

Samtidig ser vi at naboland innfører proteksjonistiske tilgang som hindrer norsk fiskeindustri fra å konkurrere om utenlandsk råstoff. Færøyene har innført en ny fiskerilovgivning som innebærer at all fangst skal landes på Færøyene. Sjømat Norge har allerede tatt dette opp med norske myndigheter.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør