Industriens plass i fiskeripolitikken


Publisert 29.09.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri Kalenderen

v
Næringslivets hus/ NHO, Oslo
Se tid, sted og påmelding

Regjeringen jobber i disse dager med oppfølging av Bearbeidingsutvalgets rapport. På bordet ligger en rekke forslag for å bedre rammevilkårene for sjømatindustrien, fremme grønn verdiskaping og økt bearbeiding. Fiskeri- og havministeren har uttalt at han vil levere for endringer for fiskeindustrien, samt at han vil sikre samfunnskontrakten mellom sjø og land. Fiskeindustrien har klare forventninger til dagens regjering.

Sjømat Norge samler alle med et hjerte for kysten og levende lokalsamfunn til høstens viktigste industriseminar.

Stine Akselsen, direktør for industri i Sjømat Norge holder frem Sjømat Norges høringssvar til bearbeidingsutvalget. Nå inviteres det til seminar for å rette søkelyset på hva norsk fiskeindustri trenger. FOTO: Sjømat Norge

-Vi har hatt en rekke rapporter, utvalg og strategier de siste 30 årene som har kommet med råd om rammebetingelsene til norsk fiskeindustri. Det har heller ikke skortet på festtaler og ambisjoner. Dessverre har vi sett at lite har blitt omsatt til faktisk handling, sier Stine Akselsen, direktør industri og handel i Sjømat Norge.

Tid for handling

Tallenes tale er klar. Det er et uforløst potensial i norsk fiskeindustri. Dagens rammevilkår stimulerer til råvareeksport og lave marginer i industrileddet. Det er imidlertid mulig å legge til rette for grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien i Norge, sier Akselsen. Å legge til rette for økt bearbeiding i Norge er både klimasmart og god distriktspolitikk fremholder Akselsen.

Sammen med Sjømat Norges industrimedlemmer inviteres det til seminar i Næringslivets hus i Oslo. Under seminaret vil flere av temaene og anbefalingene til Bearbeidingsutvalget bli løftet.

– Jeg er glad for at statsråd Bjørnar Skjæran, i tillegg til en rekke andre kloke hoder i og rundt næringen har takket ja til å komme. Jeg ser frem til å høre alle innleggene og til å følge den politiske debatten på slutten av dagen, sier Stine Akselsen.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!