Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?


Publisert 28.05.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Havbruk Nord

Sterke historier og brennende engasjement. Havbrukerne i nord ønsker først og fremst å holde hjulene i gang, etter tragiske uker med algedød.
(Ingressbilde: Full sal, da Sjømat Norge samlet medlemmer i Svolvær denne uken.  ) 

Sjømat Norges medlemsmøte i Svolvær har samlet en svært berørt næring. I to uker har algeoppblomstringene nord i Nordland og sør i Troms, ført til tap av over 13.000 tonn laks.

FHL/Siv Dolmen

– Havbruksnæringen vil begrense langtidsskadene etter algekatastrofen, sier Marit Bærøe, som denne uken samlet medlemmer til møte i Svolvær. FOTO: Sjømat Norge/Siv Dolmen

– Vi står samlet etter dette møtet og har hatt nyttige diskusjoner. At vi har mistet så mange av husdyra våre har gått sterkt inn på hele næringen, forteller regionsjef i Sjømat Norge havbruk nord, Marit Bærøe.

Lys i husan
Under møtet i Svolvær har en hatt gode diskusjoner om hva en ønsker å gjøre i tiden fremover. Flere har spekulert i hvordan tapene kan kompenseres. Ingen på møtet tok til ordet for direkte økonomisk støtte.

– Å be om penger har vært ikke tema her i Svolvær. Næringen ønsker tiltak som kan holde hjulene mest mulig i gang, forklarer Bærøe.

Flere lokalsamfunn er rammet, slakterier vil stå uten fisk i lengre perioder, mange leverandører vil få langt færre oppdrag.

– Finnes det produksjonskompanserende tiltak? Er det mulig å kompensere for tapet av fisk ved å legge til rette for en tilpasset produksjon slik at reduksjonen i mengde slaktet fisk blir minst mulig. Dette er viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på lokalitetene, slakteriene og videreforedlingsbedriftene.

Sjømat Norges medlemmer ser nå nærmere på fleksibilitet med flytting av fisk, bruk av lokaliteter og regulering av produksjonen. De forslagene som kom frem under diskusjonen skal nå tas videre til behandling i Bransjegruppe havbruk og styret i Sjømat Norge, før disse blir diskutert med Statsråden og departementet.

Sjømat Norge vil i tillegg sette seg ned med både Norsk Næring og Nytelsesmiddelforbund og Fellesforbunddet, som organiserer ansatte i havbruksnæringen, for å se nærmere på fleksible løsninger for ansatte som er rammet av situasjonen.

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804
Marit Bærøe
Marit Bærøe
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 905 41 042

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger