Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB


Publisert 04.11.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Høringsuttalelser

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere helårige arbeidsplasser i landindustrien. Sjømat Norge sine medlemmer har over flere år vurdert hvordan MTB ordningen kan gjøres mer fleksibel for den enkelte bedrift, , for sikre en jevnere forsyning av laksefisk til markedet samt å øke bearbeidingsgraden i Norge, uten at dette skal få eventuelle negative effekter på miljø eller fiskevelferd. Denne diskusjonen har vært fundert både på eksterne utredninger og enkelt selskap sine vurderinger som hvordan sin produksjon kan tilpasses en mer fleksibel løsning.

Les hele høringssvaret her:

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årsarrangementet i Sjømat Norge

Årssamling Havbruk Nord

Medlemsmøte Havbruk Nord

Revidert nasjonalbudsjett: – Skuffende fra Regjeringen

Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet

NM Sunn Mat i Farta: – En gyllen mulighet til å vise frem sjømatens fortreffelighet

Enige med NNN

Krister Hoaas blir ny regionsjef i Sjømat Norge

Årsmøte Havbruk Midt

Framleis høg interesse for sjømatutdanning