Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB


Publisert 04.11.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Høringsuttalelser

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere helårige arbeidsplasser i landindustrien. Sjømat Norge sine medlemmer har over flere år vurdert hvordan MTB ordningen kan gjøres mer fleksibel for den enkelte bedrift, , for sikre en jevnere forsyning av laksefisk til markedet samt å øke bearbeidingsgraden i Norge, uten at dette skal få eventuelle negative effekter på miljø eller fiskevelferd. Denne diskusjonen har vært fundert både på eksterne utredninger og enkelt selskap sine vurderinger som hvordan sin produksjon kan tilpasses en mer fleksibel løsning.

Les hele høringssvaret her:

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss