Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB


Publisert 04.11.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Høringsuttalelser

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere helårige arbeidsplasser i landindustrien. Sjømat Norge sine medlemmer har over flere år vurdert hvordan MTB ordningen kan gjøres mer fleksibel for den enkelte bedrift, , for sikre en jevnere forsyning av laksefisk til markedet samt å øke bearbeidingsgraden i Norge, uten at dette skal få eventuelle negative effekter på miljø eller fiskevelferd. Denne diskusjonen har vært fundert både på eksterne utredninger og enkelt selskap sine vurderinger som hvordan sin produksjon kan tilpasses en mer fleksibel løsning.

Les hele høringssvaret her:

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Tilbakemelding på Mattilsynets forslag til nasjonal utryddelsesplan for ILA

Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

Seier til industrien i Høyesterett

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Svært lav antibiotikabruk

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

Møte for lakseslakterier

Støre-regjeringens budsjettgrep

Regulering Kongekrabbe