Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB


Publisert 04.11.2021 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser Havbruk Sjømat Norge

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere helårige arbeidsplasser i landindustrien. Sjømat Norge sine medlemmer har over flere år vurdert hvordan MTB ordningen kan gjøres mer fleksibel for den enkelte bedrift, , for sikre en jevnere forsyning av laksefisk til markedet samt å øke bearbeidingsgraden i Norge, uten at dette skal få eventuelle negative effekter på miljø eller fiskevelferd. Denne diskusjonen har vært fundert både på eksterne utredninger og enkelt selskap sine vurderinger som hvordan sin produksjon kan tilpasses en mer fleksibel løsning.

Les hele høringssvaret her:

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal