Arild Rød

Fagsjef Maritim

Rød er ansvarlig for det faglige arbeidet på det maritime saksområdet. Det innebærer maritim næringspolitikk, samt rådgivning på maritimt regelverk og tariff- og arbeidsgiverområdet. Rød har tariffansvar for Sjømat Norges tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund, Norges Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. Rød er også administrativ ressurs for sektorgruppe Teknologi og service.

Rød er utdannet skipsfører fra høgskolen i Tromsø, og gått skole og jobbet i Sjøforsvaret, før han begynte å jobbe i ulike deler av den sivile maritime næringen. Før han begynte i Sjømat Norge i 2017 jobbet han som mannskapssjef i Redningsselskapet.

Epost: arild.roed@sjomatnorge.no

Mobil: 481 21 727

Kontorsted: Oslo