Godt møte med fiskeriministeren


Publisert 20.12.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

-Jeg opplever at vi jobber på lag i mange saker for tiden, sier styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre. Før julefreden senker seg har Sjømat Norge satt viktige sjømatspørsmål på agendaen hos fiskeriminister Per Sandberg.

Sjømat Norge har brukt siste uka før jul aktivt. Tirsdag ble det avholdt møte med fiskeriminister Per Sandberg. På agendaen sto flere havbrukssaker men det ble også tid til å diskutere viktige spørsmål for fiskeindustrien.

– Vi har fått satt søkelys på flere saker. Inntekter til kommunene via salg av økt vekst i havbruksnæringen, viktigheten av å dra opp grensene mellom ulike tilsyn sitt arbeidsområde, og fiskeindustriens tilgang på råvarer er områder hvor jeg opplever støtte for vårt syn fra Sandberg, sier styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre.

Inger-Marie Sperre er styreleder i Sjømat Norge og til daglig øverste leder i fiskebedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya utenfor Ålesund. FOTO: Sjømat Norge.

Bedrifter i grønne områder må få vekst
Fiskeriministeren holdt som kjent nylig en høring om hvordan havbruksselskapene skal få muligheter til å øke sitt konsesjonsvolum, i tillegg til mulighetene for nye konsesjoner. Naturligvis var dette et sentralt tema på møtet med statsråden.

– Vi har gjentatt at veksten bør tildeles slik at den premierer bedriftene i de grønne områdene. Det gjøres best ved at hoveddelen av veksten selges i form av at bedriftene kan øke sitt konsesjonsvolum. På det området har vi bred støtte fra andre høringsparter, både i næringen og i Mattilsynet, forteller Inger-Marie Sperre.

Store inntekter til havbrukskommunene
Uavhengig av hvordan veksten til slutt fordeles, så vil det i 2018 og årene fremover, gi store inntekter til havbrukskommunene. Sjømat Norge var ovenfor fiskeriministeren opptatt av at inntektene bør utbetales til kommunene på en forutsigbar måte.

– Per Sandberg virket interessert i vårt forslag. Vi er også enige om at det nye havbruksfondet må få tid til å virke. Vi har lagt bak oss en periode uten at det har blitt solgt vekst. Det har skapt en forståelig utålmodighet i flere av havbrukskommunene, sier Sperre.

Grense mellom tilsynene
Sjømat Norge tok også opp hvilke tilsyn som skal ha ansvaret for havbruksnæringen. Nye havbruksprosjekter, økt bruk av større og mer spesialiserte fartøy og havbruk på eksponerte lokaliteter har ført til flere tilsyn har rettet blikket mot næringen. Tradisjonelt har Arbeidstilsynet hatt ansvaret med å se til havbruksnæringen, men nå har også Sjøfartsdirektoratet et økt fokus.

-Vårt krav er at næringen må bli hørt når de ulike tilsynene skal avklare hvem som har oppfølgingsansvaret. Vi må for all del unngå at tilsynene ikke har avklarte ansvarsområder, påpeker hun.

Arealtilgang
Et annet punkt som ble tatt opp i møtet er uheldige beslutninger knyttet til arealplanlegging. Sjømat Norges medlemmer har alt opplevd at kommunenes arealplaner  kommer i konflikt med relevante sektormyndigheters avgjørelser.

– Vi oppfordret regjeringen til å foreta en vurdering av kommunenes forvaltningspraksis relatert til arealforvaltning for havbruksnæringen.  Det ble også vist til de store sjøareal beslaglegges av forsvaret. Det bør være mulig å etablere planer for sameksistens i flere av disse øvingsområdene, slik at disse områdene også kan brukes til havbruksproduksjon, sier Sperre.

 

Tilgang til fisk på auksjonene
Sjømat Norge skal over jul avholdt møte med ministeren om spørsmål som angår fiskeindustrien. På tross av dette møtet var avsatt til havbrukspolitiske saker så ble tid til en samtale om en av de viktigste utfordringene fiskeindustrien opplever; tilgang til råvarer.

Stadig mer råvare eksporteres ubearbeidet, uten at norsk industri har fått mulighet til å kjøpe fisken.  Sjømat Norge er opptatt av at norsk fanget fisk skal tilbys fiskeindustrien.

 

– Vi opplever at mindre fisk tilbys via auksjonene. Fortsetter den utviklingen så er det alvorlig for fiskeindustrien. Vi må derfor få snudd utviklingen slik at mer fisk blir tilgjengelig for industrien, avslutter Sperre.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nye kvotar i Barentshavet

På Stortinget for sjømatnæringen

Innspill til Mattilsynets bestilling til VKM om sushi

Et budsjett for stabilitet og stø kurs

Studenter tenker nytt for sjømatnæringen

71.000.000.000 kr

#MerAv-seminar på Foodscape

Velkommen til Foodscape!

IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

Lone Flyvholm tilsatt som fagsjef helse og miljø