Etablerer ordførerdialog


Publisert 06.06.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Nord

For å sikre at algerammede kystsamfunn skal bli så skånet som mulig etablerer Sjømat Norge kontakt med ordførere og fylkeskommuner i Nord-Norge.

– For mange berørte er havbruk hjørnesteinsbedriften i lokalsamfunnet, og algedøden har utvilsomt ført til ekstra belastning også utenfor næringen. For oss er det aller viktigste nå hvordan vi ivaretar kystsamfunnene best mulig. Vi ønsker nå å gjøre det vi kan for at annet næringsliv i regionen skal bli så skjermet som mulig, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

De siste ukene er 7 millioner oppdrettslaks døde av algen, og situasjonen er fremdeles ikke avklart. Parallelt til oppfølgingen av de algerammede oppdretterne har Sjømat Norge initiert kontakt med ordførere og fylkeskommuner i områdene som er hardest rammet for å finne gode ordninger for å opprettholde aktivitet.

Et møte vil finne sted tidlig neste uke der de berørte kommunene og fylkeskommunene vil være invitert.

Til sammen 10 selskap er rammet som følge av algeoppblomstringen. Nå ønsker selskapene en god dialog med ordførere i sitt nærområde. FOTO: Geir Ove Ystmark

– Vi lever i symbiose med resten av samfunnet, og når en slik kritisk situasjon rammer oss er det vår plikt at vi gjør det vi kan for å minimere ringvirkningene. Selv om denne saken har vært tøff, har den demonstrert hvilket sterkt samhold mellom det er mellom oppdretterne, sier Ystmark.

Ønsker kompenserende MTB
Under møtet med de algerammede oppdretterne i Svolvær tirsdag var oppdretterne tydelige på at de ikke ønsket noen statlig økonomisk støtte.

– Algesituasjonen har vært tøff og uventet for oss, men nå er vår primære oppgave nå å holde våre ansatte i arbeid så langt det lar seg gjøre. Vi som jobber med havet hver dag har et sterkt ønske om at situasjonen ikke skal gå utover medarbeiderne våre. Det at myndighetene vil tillate en kompenserende MTB-ordning vil være til stor hjelp for å holde folk i arbeid, sier Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Oppdrett AS.

Me en kompenserende MTB-ordning vil oppdretterne kunne holde laksen de har i dag over lengre perioder, og dermed lettere kunne opprettholde aktivitet i tilknyttede slakterier og pakkerier.

Vil minimere permitteringer
– Vårt mål er å få på plass ordninger som sikrer aktivitet, slik at vi skal slippe å permittere flere enn ytterst nødvendig. Oppdretterne er veldig klare på at de ikke ønsker noen økonomiske støtteordninger, så det er snakk om ordninger som kan holde aktiviteten ved lag ved slakteriene og i bedriftene, som igjen reduserer grunnlaget for permitteringer, sier Ystmark.

Sjømat Norge har hatt tett dialog med Fellesforbundet og NNN for å ivareta interessene til røktere og ansatte på slakteriene best mulig.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har bekreftet at det raskt vil bli satt opp et møte med ministeren, algerammede oppdrettere og Sjømat Norge for å diskutere videre ordninger og tiltak.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Tor Anders Elvegård
Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
Mobil: 977 73 728

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger