Endringer i fôrvareforskriften


Publisert 16.02.2017 av sjømatnorge.no Høringsuttalelser  

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynets forslag til endringer i fôrvareforskriften.

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i fôrvareforskriften – angående salmonella.

Sjømat Norge støtter intensjonen om «å rydde» i fôrbestemmelsene med tanke på å unngå overlapp mellom forskriftene som gjennomfører ulike deler av fôrbestemmelsene som følger av vedleggene til EØS-avtalen, og oppfatter at de foreslåtte endringer er et bidrag i denne prosessen.

Sjømat Norges samlede høringssvar kan leses her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret