- Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt «produksjonsfisk», sier leder av Bransjegruppe havbruk, Elin Tveit Sveen.

Det rapporteres i år om uvanlig mye produksjonsfisk. På tross av dette mener Sjømat Norge at det ikke er aktuelt å foreslå opphevelse av forbudet i forskriften nå. 

 

– Vi noterer oss at Mattilsynet har gitt en tidsavgrenset dispensasjon til enkeltselskap med strenge vilkår, og at det er tydelige vilkår for å sikre omdømmet til produktet. Disse dispensasjonene synes å gi tilstrekkelig kapasitet for håndtering av produksjonsfisk den særlige situasjonen i bl.a. Nord-Norge, og de utfordringer behovet for økt innfrysing gir.  

 

Vi står oppe i en helt spesiell situasjon nå, hvor koronautbruddet gjør at flere selskaper nå legger om salget fra fersk til fryst fisk. Dette skaper ytterligere trykk på selskapenes frysekapasitet og muligheter til å håndtere produksjonsfisk. Det er for øvrig usikkert hva som er årsaken til at det i år er større andel med produksjonsfisk enn normalt. Alle oppdrettsselskapene jobber grundig med fiskehelse og fiskevelferd, og er opptatt av å finne årsaksforholdet til at flere fisk enn normalt må nedklassifiseres. Kunnskap om dette vil være viktig for å kunne optimalisere forholdene for laksen, sier Tveit Sveen.   

 

– De dispensasjoner som Mattilsynet har gitt for eksport av produksjonsfisk, er gitt ut fra de enkelte selskapers særskilte forutsetninger for å håndtere situasjonen. Dette tar vi til etterretning, og noterer oss som sagt at dette er tidsavgrensede dispensasjoner. Målet for oss alle er at vi snarest mulig kommer tilbake til en normalsituasjon som gjør at norsk foredlingsindustri evner å ta hånd om all produksjonsfisk, poengterer Tveit Sveen. 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021