Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling


Publisert 29.05.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Industri Miljø og Helse

- Sjømatnæringen er en viktig bidragsyter for å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet når vi nå skal dra oss ut av nedturen som følge av koronakrisen. Regjeringens tiltakspakke er en begynnelse, og med gode rammebetingelser vil sjømatnæringen ha alle forutsetninger for å realisere vekst i tiden framover, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Regjeringen la i dag frem en ny tiltakspakke for å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling.

Statsminister Erna Solberg understreket betydningen av å sikre konkurransedyktighet for norsk næringsliv da hun i dag lanserte tiltakspakken. Den internasjonale markedssituasjonen er svært utfordrende, og denne krisen gjør det enda viktigere at norske virksomheter faktisk kan konkurrere fremover. Dette er særlig relevant for sjømaten som utgjør en av våre viktigste eksportnæringer.

– Sjømatnæringen har foreløpig klart seg forholdvis bra gjennom denne krisen. Når vi nå skal skape grønn vekst og omstilling i norsk næringsliv, er det viktig at midlene brukes riktig. Derfor er det viktig for oss at det som satses på tjener sitt formål, nemlig å skape et grønnere og enda mer konkurransedyktig norsk næringsliv.

Ni av ti som nå står uten jobb er i privat sektor. Derfor er det svært viktig at det legges til rette for nye arbeidsplasser i det private, påpekte Solberg. Regjeringen vil med dette sikre nye grønne arbeidsplasser som også skal redusere CO2-utslippene. På dette området har sjømatnæringen mye å bidra med.

Tillatelser fremfor statlig støtte

Sjømat Norge har kommet med innspill til regjeringen om konkrete tiltak som kan skape aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Havbruk til havs og innovasjonstillatelser er to av de viktigste innspillene fra vår side. Dette er ikke blitt tatt inn i denne pakken, men vi legger til grunn at disse kommer. – De prosjektene vi har spilt inn vil ikke medføre noen kostnad for staten. I en tid da regjeringen bruker store summer for å få i gang aktivitet, mener vi kostnadsfrie prosjekter som ville skapt aktiviteten vi trenger, bør prioriteres.

Et annet tiltak Sjømat Norge har spilt inn er en satsing på nye råvarer til fiskefôr. Det er veldig positivt at regjeringen følger opp dette med 20 millioner til innovasjonsprosjekter for utvikling av fiskefôr basert på norsk råstoff. I tillegg er grønn flåtefornyelse viktig for å kutte utslippene fra vår næring.

Regjeringen lanserer også en «grønn forskningsplattform» på 1 milliard hvor man kan søke støtte til prosjekter som bidrar til en grønn omstilling eller sirkulærøkonomiske initiativ.

For havbruksnæringen er det imidlertid nå helt avgjørende at Stortinget avklarer de skattemessige rammene slik det er fremlagt i revidert nasjonalbudsjettet. Dette er og blir det viktigste for å sikre investeringer, arbeidsplasser og vekst langs kysten.

Det er også positivt at regjeringen bevilger penger forskningsfartøy til Havforskningsinstituttet og kontrollfartøy for Fiskeridirektoratet. Økt kunnskap om de marine økosystemene er en forutsetning for grønn verdiskaping i og fra havet.

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister