Ber om møte med Økokrim


Publisert 02.02.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri

Sjømat Norge kjenner seg overhodet ikke igjen i bildet som tegnes av ei næring preget av fusk og fanteri i en nettsak på NRK denne uken. Slike uttalelser skaper undring og fortvilelse blant organisasjonens medlemsbedrifter.

– I alle deler av næringslivet vil det dessverre være enkeltaktører som ødelegger for det store flertallet som etterlever lover og regler, sier Geir Ove Ystmark.

– Det er uholdtbart at hele næringen blir stemplet som useriøse, sier Geir Ove Ystmark om Økokrims uttalelse. FOTO: Sjømat Norge

Sjømat Norges adm.direktør mener det er viktig at Økokrim skjønner at sjømatnæringen er opptatt av å følge lover og regler.

 – Vi kan ikke tillate at de får definere sjømatnæringen og heller ikke at Økokrim bygger opp under en oppfatning av at vår næring ikke er seriøs og lovlydig, understreker Ystmark.

Sjømat Norge har gjentatte ganger de siste årene bedt om mer innsats fra Økokrim for å luke ut de useriøse og kriminelle aktørene. Kriminalitet kan være konkurransevridende, det kan være miljøskadelig og det kan skade næringas omdømme. Sjømat Norge har tidligere vært i møte med Økokrim om dette uten at en har sett at myndighetsorganet har fulgt opp sine påstander. Nå ber en igjen om et møte og understreker at næringen ikke tolererer at man sverter alle i media fremfor å ta tak i de som faktisk begår kriminelle handlinger.

Som uttalt til NRK mandag denne uken, er Sjømat Norge tydelige på at sjømatnæringen selvsagt til enhver tid skal følge gjeldende lover og regler i de markeder man opererer. I den grad dette ikke gjøres, legger vi til grunn at relevante myndigheter i Norge eller importland følger dette opp.

Samtidig understrekes det og ansvaret andre deler av myndighetsapparatet har for å legge til rette for at regelverk er håndterbart for både næring og myndighetsorganer.

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Klar tale i fra FN og FAO under åpningen av Salmon Eye!