Arbeidstilsynet: Fiskeindustrien tar smittevern på alvor


Publisert 19.02.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Industri

Virksomhetene er opptatt av å følge smittevernreglene, og var godt forberedt på å ta imot gjestearbeiderne under vinterfisket, konkluderer Arbeidstilsynet. 

– Det generelle inntrykket etter tilsynene våre er at næringen tar smittevern på alvor. Dette er en næring som er vant til å jobbe godt med hygiene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. 

Så mange som 3000 utenlandske arbeidere har kommet til Nord-Norge for å jobbe med vinterfisket. Inspektørene har kontrollert innkvartering, om arbeidsgiver har rutiner for å sikre at karantenereglene følges, og om arbeidsgiver kartlegger og vurderer risiko knyttet til smitte. 

Etter fullførte tilsynsrunder lyder konklusjonen fra Arbeidstilsynet at virksomhetene har vært godt forberedt på den krevende situasjonen årets vinterfiske har ført med seg.  

Les pressemeldingen fra Arbeidstilsynet her.

– Det er ikke til å komme bort i fra at diskusjonen om importsmitte og behov for utenlandsk arbeidskraft tidvis har vært krevende. Fiskeindustrien er en næring som har jobbet målrettet for å sikre smittevern, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. 

Jobbet på høygir 

–  Konklusjonene fra Arbeidstilsynet bekrefter det som har vært vårt viktigste mantra i den krevende tiden vi har vært inne i: Vi skal for enhver pris unngå spredning av viruset, sier Ystmark.

Flere steder langs kysten har utenlandske gjestearbeidere isoleres før skreifisket, med strengere karantene- og testpraksis enn de nasjonale retningslinjene.

– Bedriftene har jobbet på høygir for å holde koronasmitten unna bedriftene som skal ta imot og bearbeide fisken under vinterfisket. Det er gledelig å se at man har lykkes, fortsetter han. 

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge

Ystmark påpeker at funnene bekrefter det som har vært hovedinntrykket under hele pandemien.  

– Næringen tar smittevern på alvor og har hittil lykkes med smittevernarbeidet sitt. Det er godt at vi får en bekreftelse på det, uten at det på noen måte skal bli noen hvilepute, sier Ystmark.  

Gode lønnsvilkår  

Han understreker samtidig at man har gode tariff-festede lønnsvilkår ved vinterfisket. Cirka halvparten av arbeidstakerne i fiskeindustrien er ifølge Nofima utenlandske statsborgere, og av disse er en stor andel bosatt i Norge.  

– Lønnsnivået i fiskeindustrien er omtrent på linje med lønningene i resten av næringsmiddelindustrien, som igjen ligger nokså tett på gjennomsnittet i hele industrien. Allmenngjøringen av fiskeindustrioverenskomsten innebærer også at minstelønnssatsene i den norske tariffavtalen gjelder for alle, skriver Johansen. 

De siste årene har Sjømat Norge jobbet godt sammen med blant andre NNN og våre medlemsbedrifter for å luke ut useriøse og kriminelle aktører. 

Les også: Gode grep for å hindre a-krim

Det har vært viktig for oss å gjøre det vi kan for å sikre like konkurransevilkår. Tariff-festede lønnsvilkår ved vinterfisket er et viktig bolverk mot useriøse aktører og utnyttelse av arbeidskraft.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger