– Gode grep!


Publisert 03.09.2020 av Øyvind André Haram Industri

Sjømat Norge mener det er et stort steg i rett retning at Regjeringen vil endre loven slik at offentlig ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Arbeidslivskriminalitet har vært et problem i fiskerinæringen. Det er ikke til å stikke under stol at når noen velger å bryte reglene for egen gevinst, ødelegger de for alle som opptrer lovlydig. Sjømat Norge har vært ufravikelige på at vi må følge spillereglene for å få en så ren industri og så like konkurransevilkår som mulig. Vi er begeistret for lovforslaget fra Regjeringen som kan gi fart til arbeidet, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Sjømatnæringen har vært en bærebjelke i kystsamfunnene i århundrer. De siste årene har vært preget av eksportrekorder, høye priser og store investeringer. Det produseres mat som etterspørres verden over. Samtidig har det vært uønskede hendelser med både arbeidslivs- og ressurskriminalitet.

– Vi har stilt oss spørsmålet om hvordan klarer vi å gjøre risikoen for at lovbrudd blir oppdaget og slått ned på så stor at ingen engang tør tenke på hvordan de kan svindle? Regjeringens forslag til lovendring vil gjøre at man lettere får bukt med en type arbeidskriminalitet vi vil ha langt vekk fra vår stolte fiskerinæring, sier Ystmark.

Taushetsplikten oppheves
Det er i dag syv a-krimsentre der ulike etater samarbeider, men de kan ikke dele informasjon seg i mellom. Ved at offentlig ansatte i lovforslaget kan dele taushetsbelagte opplysninger, er Ystmark klar på at lovendringsforslaget vil mer effektivt kunne bekjempe arbeidslivskriminaliteten.

Lovforslaget vil gi nødvendige endringer slik at taushetsplikten i kriminalsaker oppheves mellom etater og at informasjonsflyten kan bidra a-krimsentrenes arbeid. Dermed vil Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet kunne samarbeide for å dele informasjon, opplyser Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

En seier for redusert kriminalitet
For de organiserte bedriftene påvirker dette konkurranseforholdene og vil om det ikke blir tatt tak i det gjøre det vanskelig å drive for seriøse virksomheter. Den videre utviklingen av sjømatnæringen forutsetter at alle forholder seg til regelverket for lønn, overtid og boforhold.

Ystmark påpeker at det ikke sjeldent vil være en sammenheng mellom arbeidslivs- og ressurskriminalitet. Han mener at det nå må gjøres et like stort løft på ressurskriminaliteten. Den siste tiden har han fått mange bekymringsmeldinger innenfor hvitfisknæringen som må følges opp med treffsikre tiltak. I fjor ble det lagt frem en egen NOU med forslag om å innføre flere tiltak.

– Vi har ikke råd til å la en liten gjeng med lovløse aktører ødelegge for de mange seriøse og ærlige aktørene som hver dag jobber hardt for å bringe fiskerinæringen fremover. Derfor jubler vi over at regjeringen nå løfter satsingen på arbeidslivskriminalitet, og vil stresse at vi fremover også får ryddet opp slik at det ikke hersker tvil om at det også er orden på ressurssiden, sier Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Hvorfor bør gravide spise sjømat?

Nå kommer de nye lærlingene

Sjømatnæringen og EUs taxonomi

Nygaard Grøntvedt ny regionsjef i Sjømat Norge

Legemidler er fremdeles viktig i lusebehandling

Arbeidstilsynet: Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

Forslag på nytt styre for Sjømat Norge

Skiskytterdronningen og klimakampen

Framtidig forvaltning ILA

Håvard Holmefjord Lorentzen: Oppdretteren som tok OL-gull