Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften.

Sjømat Norge vil vise til den løpende og gode dialogen med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) knyttet til fastsettelse og gjennomføring av tiltak for å begrense de samfunnsøkonomiske konsekvenser av fellesdugnaden i Norge, hvor vi alle er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19.

17. mars sendte Sjømat Norge sine innspill til NFD om hvilke bestemmelser i kvalitetsforskriften man nå ønsker midlertidig dispensasjon fra.

Hele brevet ligger vedlagt.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten

Ministermøte om fremtidens fiskerikontroll

Økt fleksibilitet ønskelig

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene