Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften


Publisert 18.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Høringsuttalelser Industri

Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften.

Sjømat Norge vil vise til den løpende og gode dialogen med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) knyttet til fastsettelse og gjennomføring av tiltak for å begrense de samfunnsøkonomiske konsekvenser av fellesdugnaden i Norge, hvor vi alle er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19.

17. mars sendte Sjømat Norge sine innspill til NFD om hvilke bestemmelser i kvalitetsforskriften man nå ønsker midlertidig dispensasjon fra.

Hele brevet ligger vedlagt.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen

25.000 måltider pr minutt

Godt nyttår!

Romjulsmøte om handelspolitikk