Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften


Publisert 18.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Høringsuttalelser Industri

Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften.

Sjømat Norge vil vise til den løpende og gode dialogen med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) knyttet til fastsettelse og gjennomføring av tiltak for å begrense de samfunnsøkonomiske konsekvenser av fellesdugnaden i Norge, hvor vi alle er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19.

17. mars sendte Sjømat Norge sine innspill til NFD om hvilke bestemmelser i kvalitetsforskriften man nå ønsker midlertidig dispensasjon fra.

Hele brevet ligger vedlagt.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold