Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften.

Sjømat Norge vil vise til den løpende og gode dialogen med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) knyttet til fastsettelse og gjennomføring av tiltak for å begrense de samfunnsøkonomiske konsekvenser av fellesdugnaden i Norge, hvor vi alle er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19.

17. mars sendte Sjømat Norge sine innspill til NFD om hvilke bestemmelser i kvalitetsforskriften man nå ønsker midlertidig dispensasjon fra.

Hele brevet ligger vedlagt.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer