Advarer mot normprisråd


Publisert 29.06.2023 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, sendte torsdag 29.juni forslag om prisråd for havbruk ut på høring. Sjømat Norge er kritiske til at det etableres normpriser og et normprisråd for havbruksnæringen.

– Laks er langt fra et ensartet produkt. Produksjon av laks bør skattlegges ut fra faktisk oppnådde priser, sier adm.dir Geir Ove Ystmark på vegne av næringen.

Høring i medlemsmassen  

Sjømat Norge vil gå grundig inn i hva regjeringen nå har foreslått og vil over sommeren sende inn et mer grundig høringssvar.

– Det er avgjørende at selskapene skattlegges av sine faktisk oppnådde priser, sier Ystmark. – Laks er en helt annen vare enn et oljefat eller en kilowattime. Det er ulike størrelser og kvaliteter og produksjonsområder, men også ulike kontraktstyper og sluttmarked. Fisk av samme størrelse og kvalitet kan oppnå ulik pris i ulike markeder. Dette viser at prissettingen er mye mer kompleks enn i andre næringer.

Sjømat Norge har derfor tidligere advart mot bruk av normprisråd og normpriser etter modell fra oljenæringen.

-Vi må sikre at selskapene ikke må betale skatt av en inntekt de ikke har hatt, understreker Ystmark.

Grunnrenteskatten i havbruk har vært gjenstand for mange debatter. Flere blir det helt sikkert etter at regeringen nå har lagt frem innholdet i hvordan en ønsker at et prisråd skal fungere. FOTO: Cecilie Bannow.

Mer byråkrati?

Et annet viktig poeng for næringen er at det ikke må legges opp til for mye byråkrati

– Vi er bekymret for løsninger som vil kreve betydelig administrative ressurserbåde for små og store selskap fremholder Ystmark som også legger til.  

– Disse punktene tar vi nå med oss inn i arbeidet med det forslaget regjeringen nå har sendt på høring. Vi skal som vanlig ha en grundig og god høring internt før vi kommer med vårt høringssvar rett over sommeren.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!