EØS avgjørende for sysselsettingen


Publisert 18.09.2017 av sjømatnorge.no Industri  

- Tilgang på arbeidskraft fra EØS-området er viktig for rekrutteringen til fiskeindustrien, og viser at EØS-avtalen også på dette området er viktig for næringslivet, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Fiskeindustrien har alltid vært preget av sesongvariasjon, og behovet for arbeidskraft svinger i takt med tilgangen på råstoff.

Nofima har lagt fram en rapport om utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien, som viser at andelen utenlandsk arbeidskraft har vært økende de siste årene. Samtidig viser undersøkelsen at utenlandske arbeidstakere har relevant kompetanse og høy motivasjon. Det generelle bildet er derfor at de utenlandske ikke står tilbake fra de norske når det gjelder kvalitet.

– Fiskeindustrien er bærebjelken i mange kystsamfunn, og vi ser flere eksempler på at utenlandske arbeidere velger å bosette seg i kystkommunene. Dette er positivt for både bedriftene og lokalsamfunnene som opplever økning i folketallet.

Allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten innebærer at alle er omfattet av minstelønnssatsene, og gjennom samarbeidet med LO og NNN er vi opptatt av et seriøst og ryddig arbeidsliv – både for norske og utenlandske ansatte.

– På grunn av sesongsvingningene er det også viktig å beholde permitteringsregelverket for fiskeindustrien, som gir forutsigbarhet både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Johansen.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt

Årssamling, Sjømat Norge havbruk nord

Like vilkår for like bedrifter

Digital sykemelding

Kan laksen spise sekkedyr?

Lyskastere på sjømat

Treng stabile sildekvoter

Forventer mer laksepenger til kommunene

Om stoppen i tobisfisket i mai