Webinar: Miljøregnskap del 2


Publisert 25.03.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Kalenderen

v
webinar
Se tid, sted og påmelding

Skal du bruke miljøpåstander på dine sjømatprodukter? Nytt regelverk krever nå eget miljøregnskap på produktnivå.

Vårt andre seminar arrangeres torsdag 7 april kl 0830 – 0915. (i påmeldingen kan du melde deg på til både dette og de andre i serien)

Bakgrunn

Kommisjonen har i mer enn 10 år arbeidet med utvikling av sin egen metode for gjennomføring av miljøregnskap. Metoden er videreutviklet fra ISO-standarder og har fått betegnelsen Product Environment Footprint (PEF) og er basert på livsløpsanalyse (Life Cycle Analysis (LCA) ) for produktene fra krybbe til grav.

Miljøregnskap blir mer og mer vanlig. Nå innfører EU krav om dette dersom du skal merke produktene dine med miljøpåstander.

Sjømat Norge leder arbeidet, i samarbeid med Kommisjonen, om utviklingen av beregningsreglene (Product Environment Category Rules (PEFCR). Disse reglene skal gjelde for marin fisk for humant konsum (uprosessert) ved gjennomføring av miljøregnskap (PEF). EUs regelverk på dette område vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

Gjennomføring av miljøregnskap for produkter er komplekst. Dette gjelder både det å få oversikt over regelverket og å utføre det som kreves. Derfor vil Sjømat Norge gjennomføre en kort webinar-serie med tittelen Innføring i miljødokumentasjon. Målet med webinarene er å gi våre medlemmer en bedre innsikt i hva disse nye kravene er, samt også å oppklare hva det ikke er. 

Vi vil også gi en innføring i arbeidet som nå pågår i Brussel hvor rammene for regelverket for miljødokumentasjon etter planen skal legges frem før sommeren.

Det forutsettes ingen kunnskaper om temaet hos dem som ønsker å delta i webinarene, og det blir anledning til å stille spørsmål fra deltakerne. De to første webinarene er ment for alle, og del tre er splittet i industri og havbruk. De som ønsker, kan selvsagt delta på begge temaene. Det er satt av 45 minutter til hvert webinar.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!