Vinterfiske 2022


Publisert 15.12.2021 av Øyvind André Haram Industri Kalenderen

v
Microsoft Teams møte
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte for alle industribedrifter i forbindelse med vinterfiske 2022.

Agenda:

  • Info fra Statsforvalter i Tromsø og Finnmark
  • Utfordringer, forventninger og fokus
  • Vi oppsummerer de siste endringene
  • Orientering om møte med kommuner i Nord-Norge, samt statsforvalter i Finnmark, Troms og Nordland
  • Hva er de kritiske faktorene?
  • Tilbakemeldinger fra bedriftene

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding