Vinterfiske 2022


Publisert 15.12.2021 av Øyvind André Haram Industri Kalenderen

v
Microsoft Teams møte
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte for alle industribedrifter i forbindelse med vinterfiske 2022.

Agenda:

  • Info fra Statsforvalter i Tromsø og Finnmark
  • Utfordringer, forventninger og fokus
  • Vi oppsummerer de siste endringene
  • Orientering om møte med kommuner i Nord-Norge, samt statsforvalter i Finnmark, Troms og Nordland
  • Hva er de kritiske faktorene?
  • Tilbakemeldinger fra bedriftene

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ustabilt hos Mattilsynet

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!

Årsarrangementet i Sjømat Norge