Viktig for fiskeindustrien


Publisert 14.05.2024 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri og handel Fagområder

Regjeringen bevilget tirsdag 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å gjøre saksbehandlingen hos NAV raskere. I sin pressemelding, er arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna, tydelig på at «målet er fleire i jobb og færre på trygd».

– Dette er akkurat det vi trenger for at ansatte kan få de dagpengene er svært avhengig av, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, som setter stor pris på regjeringens vilje til å bevilge penger der det trengs. 

Uforutsigbarhet

– Norsk fiskeindustri er en næring der permitteringer til tider er uungåelig. Derfor er rask saksbehandlingstid hos NAV viktig, sier Geir Ove Ystmark. Foto: Sjømat Norge

Sjømat Norge er tydelige på at raskere saksbehandlingstid kan løse en del av utfordringene som har vært i fiskeindustrien.

– Vi har opplevd at flere bedrifter rapporterer om at ansatte må vente i opp til ni uker før de får beskjed om de får vite om de får dagpenger. Det er en unødvendig tid å vente, fiskeindustrien har rammevilkår som er utfordrende. En kan ikke alltid si når fisk er tilgjengelig, permiteringer er ofte vanlig. Da er det svært viktig at NAV fungerer, sier Ystmark, som mener statsråden sender et viktig signal.

– Raskere saksbehandlingstid er svært viktig. De ansatte må vite at de har rammer også når råstofftilgangen er utfordrende. Arbeidstakere i fiskeindustrien har særregler for bruk av permitteringer. Årsaken er at grunnlaget for fabrikkene er vill fisk, som det til tider kan være svært utfordrende å få tak i, som f.eks følge av uvær og endringer av kvoter.

Videre arbeid

I tillegg til lang saksbehandlingstid har og industrien hatt utfordringer med endringer som ble gjort i regelverket.

Ansatte i fiskeindustrien gis i dag rett til dagpenger under permittering begrenset til en periode på 26 uker innenfor en 18 måneders periode. I praksis betyr dette at den som er permittert fra fiskeindustrien utover 26 uker innenfor den siste 18 måneders perioden mister retten til dagpenger. Arbeidstaker står da uten inntekt, selv om arbeidstaker er i et aktivt arbeidsforhold. Regjeringen reduserte perioden fra 52 til 26 uker i 2020/2021. 

– Vi forventer og at regjeringen kan ta tak i dette. Dette er noe vi vil jobbe videre med, for å få endringer på, sier Ystmark som legger til at reduserte kvoter for flere viktige bestander, gjør at dette påvirker aktivitetsgrunnlaget i fiskeindustrien.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel og fiskefôr

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand