Sjømat Norge skal utarbeide felles rutiner for beste praksis for dyrevelferd i havbruksnæringen innen 2021. I tillegg etableres forumet AquaWelfare som skal være en pådriver i arbeidet med dyrevelferd i havbruksnæringen.

– Havbruk er i dag den største husdyrproduksjonen i Norge, og det er en selvfølge at vi setter oss i førersetet i arbeidet med dyrevelferd, sier Geir Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge.

Selv om det allerede, og i lang tid har blitt arbeidet mye med velferd i havbruksnæringen, er tiden moden for å øke fokuset og oppmerksomheten rundt velferd i alle aktuelle deler av produksjonen.

Bredt forum
AquaWelfare skal samle deltakere blant annet fra havbruksselskapene, leverandørindustrien og fra forsknings- og undervisningsmiljø med kompetanse på dyrevelferd. I tillegg vil det være av stor betydning å få med dyrevernorganisasjonene. Forumet skal gjennom sin aktivitet øke forståelsen for betydningen av god dyrevelferd.

Kontrollsystem
Det konkrete målet er å få på plass et system for egenkontroll basert på beste praksis for dyrevelferd. Ordningen må kunne benyttes i den daglige driften i alle deler av produksjonen, på havbruksanlegg, under transport og i slakterier for å passe på at dyrevelferden blir ivaretatt på beste måte. Dette arbeidet gjøres uten kobling til utviklingen av det offentlige tilsynet på området.

God dyrevelferd i havbruk betyr at fisken beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Dette er et selvstendig hensyn nedfelt i dyrevelferdsloven.

– Vi mener god dyrevelferd er et av de viktige fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon, understreker Ystmark.

Sjømat Norge vil organisere arbeidet etter en handlingsplan med årlige milepæler:

  • 2018: Planlegge delprosjekter og involvering av institusjoner, selskaper og bidragsytere.
  • 2019: Gjennomføre piloter for registrering av velferdsstatus. Kartlegging av velferd i representativt utvalg av selskapene. Utvikling av ulike rutiner og systemer.
  • 2020: Justering, videreføring og oppskalering av kartlegging.
    halvår: Evaluere pilotene gjennomført i 2019.
    2. halvår: Ferdigstille ulike deler av prinsippene for et internkontrollsystem på dyrevelferd i havbruksnæringen.
  • 2021: Etablere et internkontrollsystem for dyrevelferd i de enkelte havbruksselskap

Les også:
Faktaark om dyrevelferd

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

#MerAv Seminar 6

Retningslinjer – Mottakskontroll fiskeråstoff

– Sjømat Norge var førstevalget mitt

Mindre matsvinn gir bedre klima

Kurs i Rømmingssikring – Sortland

Kurs i Rømmingssikring – Val vg.

Kurs i Rømmingssikring – Alta

Kurs i Rømmingssikring – Bergen

Trenger ikke flere i krabbefisket

Nye rekordtall for sjømateksporten – ringvirkningene vil øke