Utsatt frist for utprøving av kvantumskontroll i fangstsertifikater


Publisert 11.05.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Industri

Etter henvendelse fra Sjømat Norge har nå Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å utsette fristen for utprøving av kvantumskontroll i fangstsertifikater til 16. august.

«Sjømat Norge tok umiddelbart tak i denne saken da det på svært kort varsel ble meldt at det skulle innføres en slags kvantumskontroll. Systemet er ikke rigget for dette, og ville gitt en umulig merbelastning for eksportørene – uten noen reell kontrollregimet. Vi er glade for at NFD har lyttet til våre argumenter, og at vi nå får en skikkelig prosess for å finne gode og praktiske løsninger» – Kristin Alnes, Sjømat Norge

Les hele brevet fra NFD, og mer om prosessen videre her.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister