Utsatt frist for utprøving av kvantumskontroll i fangstsertifikater


Publisert 11.05.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Industri

Etter henvendelse fra Sjømat Norge har nå Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å utsette fristen for utprøving av kvantumskontroll i fangstsertifikater til 16. august.

«Sjømat Norge tok umiddelbart tak i denne saken da det på svært kort varsel ble meldt at det skulle innføres en slags kvantumskontroll. Systemet er ikke rigget for dette, og ville gitt en umulig merbelastning for eksportørene – uten noen reell kontrollregimet. Vi er glade for at NFD har lyttet til våre argumenter, og at vi nå får en skikkelig prosess for å finne gode og praktiske løsninger» – Kristin Alnes, Sjømat Norge

Les hele brevet fra NFD, og mer om prosessen videre her.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger

Plast og havbruk i Trøndelag

– Folk må se mer sjømat i butikken

En seier for økt sjømatkonsum for barn og unge

Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene

Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

Invitasjon til årsmøte i OURO