Uansvarlig å avholde havbruksauksjon nå!


Publisert 07.10.2022 av Hanna Rørtveit Sjømat Norge Havbruk

Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har i et felles brev bedt fiskeri- og havministeren om å utsette den bebudede auksjonering av vekst i havbruksnæringen. Regjeringen har vedtatt at auksjonen skal avholdes 12. oktober.  

– Det er direkte uansvarlig å avholde en auksjon slik situasjonen er nå. Bedriftene har ikke oversikt over hvordan skattleggingen skal være fremover, det er full stans i investeringer og rimelig kaotisk om dagen, sier Robert Eriksson på vegne av de to hovedorganisasjonene i sjømatnæringen.  

Adm.dir i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, mener det er uansvarlig å avholde en auksjon slik situasjonen er nå. Foto: Sjømatbedriftene

Hvert annet år gjennomfører regjeringen salg av vekst i havbruksnæringen. Dette har vært en viktig del av merbidraget til havbruksnæringen, og ga i 2020 tett på 7 milliarder i inntekter til stat og vertskommuner. I år har næringen beregnet at det ville gitt 10 milliarder kroner. Men det var før regjeringen varslet at de vil innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen.  

– Verdien på havbrukstillatelser har falt dramatisk de siste dagene, og bare timer etter grunnrentebeskatningen ble kjent var verdifallet for de børsnoterte selskapene 56 milliarder kr. Bedriftene i næringen har anledning til å kjøpe vekst til fastpris i forkant av auksjonen. Det har vært ansett som gode kjøp. Nå ser vi at nært hele næringen har trukket tilbake disse kjøpene. Rett og slett fordi det ikke lengre er lønnsomt å kjøpe til den prisen som er satt, forklarer Geir Ove Ystmark som leder Sjømat Norge.  

Rammevilkårene for næringen må være på plass før auksjon kan gjennomføres.

Adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark og adm.dir i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson

De to sjømatorganisasjonene er helt enige om at det er umulig vite hvor lav verdien egentlig er, men at fallet er dramatisk er de hjertens enige om, og de to organisasjonene mener det vil være fornuftig å avvente salg av veksten til etter at ny skattemodell er på plass.  

Det er en rekke uavklarte problemområder som må avklares før en auksjon kan gjennomføres, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Foto: Sjømat Norge

– I skatteforslaget er det en rekke uavklarte problemområder som må avklares. Slik forslaget nå ligger vil det også få store konsekvenser for hele verdikjeden. I verste fall kan hele markedsmekanismen for laks endres. Rammevilkårene for næringen må være på plass før auksjon kan gjennomføres. Det vil si at salget ikke bør gjennomføres før tidligst på vårparten 2023, sier Ystmark og Eriksson.  

For ytterligere informasjon kontakt:  

Adm. dir. Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, 481 27 155 

Adm. dir. Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, 950 68 797

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding