Ny praksis fra Norges Sildesalgslag gjør konkurransesituasjonen for fiskeindustrien langt mer utfordrende. – Norske fabrikker må konkurrere om råstoffet på ulike vilkår, sier FHLs Sverre Johansen.

Siden midten av 1990-tallet har FHL og Norges Sildesalgslag i fellesskap forvaltet en egen bransjestandard for hvordan vann siles av råstoffet ved produksjon av fiskemel og fiskeolje. Alle selskap som har kjøpt råstoff gjennom Sildesalgslaget har vært nødt å følge standarden. Fabrikker i både Norge, Danmark og Irland har tilpasset seg systemet, mens fabrikker på Færøyene og Island har valgt å bruke et annet system.

– Det vi ser nå er at Sildesalgslaget ikke ønsker å følge standarden lenger, noe som igjen betyr at våre medlemmer ikke kan konkurrere på like vilkår, sier FHLs direktør for industri, Sverre Johansen.

Ulik vekt
I praksis betyr standarden at kjøpere av råstoff som byes ut gjennom Norges Sildesalgslag må sile av vann på samme måte, noe som har hatt stor betydning for den endelige vekten på råstoffet.

– Det som nå kan skje er at fabrikker på Færøyene og på Island kan by mer for råstoffet. De har et annet system og kan oppnå en annen vekt. Det er trist at Sildesalgslaget fraskriver seg sitt lovpålagte ansvar for en ryddig førstehåndsomsetning og dokumentasjon av ressursuttaket, mener Johansen.

Norske kjøpere er i motsetning til utenlandske konkurrenter låst til omsetningssystemet slik det fremkommer gjennom fiskesalgslagsloven.

Krever reaksjon
Norges Sildesalgslag har i tillegg til å forkaste hensynet til like konkurransevilkår også endret andre bestemmelser i klar disfavør av fabrikkene. Blant annet står nå fartøyene som fisker lodde ved Island fritt til å la være å inkludere norske fabrikker i utbudsområdet for fangstene.

– Vi forventer nå at norske myndigheter umiddelbart tar tak i den situasjonen som har oppstått, og innfører et regelverk for vannavsiling gjeldende for norske fartøy uavhengig av hvor fangsten landes, sier Sverre Johansen.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse