Trygt å spise 5 g fiskeolje daglig!


Publisert 13.08.2012 av sjømatnorge.no Industri Miljø og Helse

Den europeiske vitenskapskomiteen EFSA offentliggjorde i juli 2012 vedlagte rapport som konkluderer at det er trygt med en daglig dose på 5 g omega -3 kosttilskudd (EPA + DHA).

Inntak av høye doser med EPA+ DHA ser ikke ut til å ha negative helseeffekter, som f. eks. økt risiko for blødning, nedsatt evne til blodsukkerregulering eller svekket immunfunksjon, hos barn eller voksne.

Dette er gode nyheter for helsepåstandene for omega -3 (EPA, DHA og DPA) som EU-Kommisjonen har satt på vent i påvente av denne EFSA rapporten om en mulig øvre grense for fiskeoljer.

Bakgrunnen for EFSA vurderingen var tyske myndigheters bekymring for mulige negative helseeffekter knyttet til inntak av EPA og DHA. Tyske myndigheter ønsket en øvre grense på maks 1,5g EPA +DHA daglig. Det er mye lavere enn de dosene på 2-4 g EPA+DHA /dag som er nødvendig for å oppnå positive helseeffekter på blodtrykk og blodlipidnivå.

Denne bekymringen er nå tilbakevist, noe som åpner for at flere helsepåstander for omega -3 godkjennes og tas inn i forskriften om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

 

EFSA godkjente allerede i 2010 dokumentasjonen for flere helsepåstander for omega-3. Det forventes at følgende helsepåstander blir tatt inn i EUs påstandsforordning i løpet av høsten 2012:

EPA + DHA

Bidrar til normalt nivå av blodlipider

2 – 4g /dag

EPA + DHA

Bidrar til normalt blodtrykk

3 g/ dag

DHA

Bidrar til normalt nivå av blodlipider

2 g/ dag

 

Fra før har myndighetene godkjent to ernæringspåstander for omega -3. Produkter kan merkes med at det er en kilde til omega -3 fettsyrer når det inneholder minst 40 mg EPA+DHA/ 100g og 100kcal, eller at det er en god kilde til omega -3 fettsyrer når det inneholder minst 80 mg EPA+DHA/ 100g og 100kcal.

 

I tillegg er flere helsepåstander for fiskeolje allerede godkjent. Daglig inntak av 250 mg EPA+DHA bidrar til vedlikehold av normal hjertefunksjon. Daglig inntak av 250 mg DHA alene bidrar til vedlikehold av normal hjernefunksjon og normal synsfunksjon. April 2012 ble 3 påstander om effekten av DHA på fosterets og småbarns utvikling godkjent. 100 mg DHA daglig bidrar til normal synsutvikling hos småbarn opp til 12 mnd. Gravide og ammende må ta minst 200 mg DHA daglig for å bidra til normal utvikling av både øye og hjerne hos deres foster og småbarn.

 

Kontaktperson: Rådgiver Gunn H. Knutsen, gunn.knutsen@fhl.no

 

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021

Mellomoppgjøret 2021

Lansering: Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk