Sjømat Norge lanserer begrepet «tre ganger i uken» for å fremme konsum av fisk og annen sjømat, foreslår en kampanje for å redusere usikkerheten hos forbruker om fisk er trygg mat og utvidelse av kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Som en oppfølging av Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter – har regjeringen startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Regjerningen etterlyste blant annet forslag på konkrete tiltak og samarbeid med matvarebransjen som gjør det enklere å ta helsevennlige valg; kommunikasjonstiltak som kan bidra til å spisse og tilpasse kommunikasjon om et sunt og variert kosthold; og tiltak og samarbeid som kan bidra til å skape økt mestring, og praktisk kunnskap om matlaging, råvarer og hygiene i alle aldersgrupper. Handlingsplanen utarbeides i samarbeid mellom flere departementer, inkludert Nærings- og Fiskeridepartementet, men er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet.

Sjømat Norge har foreslått følgende  fire tiltak:

Innarbeide konseptet «tre ganger i uken» for sjømat

Helsemyndighetene bør aktivt bruke begrepet «tre ganger i uken» for å fremme konsum av fisk og annen sjømat, på samme måte som «fem om dagen» brukes for grønnsaker, frukt og bær. «Tre ganger i uken» bør aktivt brukes i anbefalinger og retningslinjer for både skole og andre utdanningsinstitusjoner (og da med fokus på kvinner i fertil alder), barnehage, eldreomsorg, og helsestasjoner. «Tre ganger i uken» er noe som bør være synlig på alt av materiell og annen kunnskapsformidling som omfatter generelle kostholdsråd. Begrepet bør løftes frem av helsemyndighetene gjennom sosiale medier, nettside og andre kommunikasjonskanaler.  Det bør være et krav om at kostrådene generelt, inkludert kostrådene for sjømat og slagordet «tre ganger i uken», blir implementert i prosjekter knyttet til et sunt og variert kosthold som får offentlig økonomisk støtte.

Kampanje for å fjerne usikkerheten hos forbruker om at fisk og annen sjømat er trygg mat.

Etter all negativ omtale i offentligheten de siste årene må helsemyndighetene ta ansvar for aktivt å redusere usikkerheten hos forbrukerne om fisk virkelig er trygg mat, og fremme viktigheten av å spise mer fisk og annen sjømat.  Budskapet må synliggjøres gjennom sosiale medier og gjennom større nasjonale kampanjer.

Kampanje med målrettet informasjon om hvor viktig det er for kvinner å spise fisk ved graviditet og amming

Kampanjen bør også omfatte kvinner som planlegger å få barn. Kampanjen bør være godt synlig på sosiale medier over lengre tid samt gjennom brosjyrer og direkte kommunikasjon mellom jordmor/helsesøster og kvinnen. Det er dermed også viktig at jordmødre og helsesøstre får opplæring når det gjelder emnet, enten i studiene eller som en del av etterutdanningen dersom de allerede er i arbeid.  Det er viktigheten av å spise fisk for både mor og barn/foster som bør vektlegges, spesielt med tanke på helsefordelene til de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA, sammen med innhold av vitamin D, jod og selen. Det er samtidig viktig å avlive mytene om at det å spise fisk kan gi skade på foster og heller løfte frem hvor viktig det er å spise fisk, særlig i denne perioden av livet.

Videreføring og utvidelse av kostholdsprogrammet Fiskesprell for å styrke praktiske ferdigheter i matlaging og skape mestring for alle.
Sikre de økonomiske rammene til mat- og helsefaget i grunnskolen, slik at gode sjømat-råvarer blir valgt og elevene får en undervisning som er i tråd med læreplanen og kostrådene. Gi søkbare, øremerkede midler til tiltak som gir helsefremmende læring, mestring og kunnskap i for eksempel mat- og helsefaget. Gi søkbare, øremerkede midler til tiltak ut over den ordinære mat og helse-undervisningen, for eksempel til sosiale sammenkomster for elever og foreldre, ala Fiskesprells foreldrearrangement.

Den fullstendige teksten, inkludert begrunnelse for våre forslag til tiltak, finner du i lenken til venstre.

Her er alle høringsinnspill Helsedirektoratet har mottatt

Sjømat Norge deltar aktivt i myndighetenes arbeid på kostholdsområdet ved å delta på dialogmøter og kosthold og ernæring. Vi har tidligere sendt innspill til Folkehelsemeldingen. Sjømat Norge er medlem i Saltpartnerskapet.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark er oppnevnt som deltaker i næringslingsgruppen på matområdet til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer