Tiltak grunnet utfordringer i fiskemarkedene


Publisert 19.03.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Industri

Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om konsekvensene av de akutte og dramatiske problemene, spesielt i markedene for fersk fisk

En rekke ulike tiltak er drøftet, og Norges Råfisklag har besluttet følgende:

  1. På bakgrunn av de drøftelser som er avholdt med fiskeindustriens organisasjoner har Råfisklaget besluttet at det foreløpig ikke iverksettes reguleringer av fisket. Råfisklaget og organisasjonene vil i tiden framover holde en tett dialog om utviklingen i førstehåndsomsetningen.

 

  1. På bakgrunn av de store utfordringene i ferskmarkedet, suspenderes den dynamiske minsteprismodellen for hyse inntil videre. Minsteprisene for hyse fastsettes inntil videre som følger (5 utvalgte kategorier og størrelser):

 

Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, krokfanget               kr      12,00  pr. kg

Hyse over 0,8 kg, sløyd uten hode, øvrige redskaper     kr           7,25  pr. kg

Hyse under 0,8 kg, sløyd uten hode                                kr           4,25  pr. kg

 

Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, krokfanget             kr           9,77  pr. kg

Hyse over 0,98 kg, sløyd med hode, øvrige redskaper   kr           5,90  pr. kg

 

Endringen gjøres med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. Det vises forøvrig til komplett rundskriv med alle minsteprisene for hyse, som vil bli publisert på rafisklaget.no.

  1. På bakgrunn av de store utfordringene i ferskmarkedet, suspenderes minsteprisene for følgende fiskeslag: Uer, lyr, kveite, rødspette, lomre, breiflabb, steinbit, flekksteinbit og gråsteinbit.

Dette innebærer at det blir fri prisdannelse for disse fiskeslagene. Endringene gjøres med virkning fra og med fredag 20. mars 2020.

  1. Norges Råfisklag har med virkning fra og med 1. mars 2020 redusert forsinkelsesrenten for fiskekjøperne fra 9 % til 4 %.

 

  1. Norges Råfisklag er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om å få etablert en ordning for å kunne føre fisk til bedrifter som har behov for råstoff til produksjon.

Norges Råfisklag understreker fortsatt at fiskerne må holde en tett dialog med sine kjøpere for å sikre at aktivitet og landinger er mest mulig i takt med behovet.

For utfyllende kommentarer:

Administrerende direktør, Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland

mobil 908 80 021

Avdelingsdirektør, Omsetning, Norges Råfisklag, Charles A. Aas

mobil 913 03 928

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold