Marine ingredienser er populært som aldri før. For åttende gang ble det fullt hus da bransjen var samlet til Maring fagdag. – Jeg lover deg at det kommer til å bli enda flere her i fremtiden, sier leder for FHL Maring, Jostein Refsnes.

Nærmere 80 personer var samlet da den marine ingrendiensnæringen ble oppdatert på siste nytt under egen fagdag på Gardermoen. Arrangementet har vært et populært trekkplaster de siste seks årene, da under paraplyen Maring Forum. Torsdag 29. november stod FHL som arrangør, etter at Maring forum ble en del av Norges største sjømatorganisasjon tidligere i år.

– Suksess uten tvil. Jeg kan love deg at dette vil bli minst like populært i årene som kommer, sier leder i FHL maring, Jostein Refsnes.

Vil vokse mer
Fra å være en liten bransje har marin ingredienssektor vokst jevnt og trutt de siste årene. Stadig flere bedrifter dukker opp og flere ser verdien i alt råstoffet som i dag ikke blir benyttet.

– Vi så jo det nylig i rapporten til Det Kongelig Norske Videnskapbers Selskab og Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Den viser en enorm vekstmulighet for marine ingredienser i fremtiden. I FHL skal vi gjøre alt vi kan for å synliggjøre verdien og mulighetene av denne næringen, sier Refsnes.

Direktør for industri i FHL takker av Jon AulieSuperJon
Årets marine fagdag ble siste gang Jon Aulie stod i bresjen for programmet. Etter mange år som leder i Maring Forum, tar fagsjef i FHL, Kristin Alnes over ansvaret.

Last ned foredragene
Hadde du ikke mulighet til å ta del under fagdagen på Gardermoen? Her er de ulike foredragene. Trykk på de enkelte lenkene og last ned.
Marine Proteiner til humant konsum: Hvor stor og hva er potensialene?
LAST NED: Sources of Protein from the Aquatic Environment.
Senior Research Scientist, Karl Shearer, Norwegian University of Life Sciences (UMB), Ås.
Department of Animal and Aquacultural Sciences, University of Life Sciences. Seattle.
Karl Shearer will examine current and future sources of food and feed ingredients, emphasizing contributions from the aquatic environment.

LAST NED: Marine Proteiner, Bioaktivitet og assosierte helseeffekter.
Førsteamanuensis Rune Larsen. Universitetet i Tromsø.
Ernæringsmessig kvalitet, bio-aktivitet og helseeffekter av marine proteiner og peptider blir presentert, hovedvekten blir lagt på antioksidativ og blodtrykksenkende virkning.

LAST NED: Marine proteiner til humant konsum, fra problemprodukt til masse produkt?
Vice President sales and marketing, Lucas Altepost, Hofseth Biocare AS
Hofseth BioCare har fullført første dokumentasjon for «Generally Recognized as Safe» (GRAS)-godkjennelsen for konsum av det laksebaserte vannløselige proteinproduktet ProGo i det amerikanske markedet. Hvordan har markedet respondert?

LAST NED: Marine Proteiner, tekniske utfordringer for produksjon av smaksnøytrale proteiner.
Seniorforsker Ivar Storrø, SINTEF Fiskeri og havbruk
Markedstilgangen for marine proteiner bestemmes av smak og stabilitet. Resultatet fra et pågående prosjekt for produksjon av smaksnøytrale proteiner fra lakserygger vil bli presentert.

LAST NED: Marine Proteins and heart disease.
Professor of nutrition, Helene Jacques PhD, DtP, Universitè Laval. P.t gjeste forsker ved NIFES I Bergen.
The presentation will be focusing on the role of dietary proteins, mainly fish proteins, in the prevention and treatment of dyslipidemia, insulin resistance and diabetes in various animal models and in healthy, dyslipidemic and insulin-resistant human subjects.

LAST NED: Marine Proteiner og effekter på muskelmasse og fettlagring.
Forsker Oddrun Gudbrandsen Universitetet i Bergen, Institutt for indremedisin.
Oddrun vil presentere resultater fra studier i overvektige mennesker og rotter som har spist fiskeproteiner eller fiskepeptider, og orientere om pågående studier med overvektige mennesker og rotter som spiser fisk eller proteiner/peptider fra fisk.

Fiskeri og Havbruksindustriens Forskningsfond, FHF, og FHL informerer:
LAST NED: Marint restråstoff – satsingsområde i FHF
Fagsjef Stein Ove Østvik, FHF
Behov, muligheter og arbeidsmåte. Prosjektområder for næringen.

LAST NED: Aktuell MARING-agenda
Fagsjef Kristin Alnes, FHL
Maring etter nedlegging av Maring Forum; organisasjon, arbeidsform og prioriteringer.

LAST NED: Rammebetingelser – regelverk for mattrygghet
Rådgiver helse og kvalitet, Gunn H. Knutsen, FHL
Om aktuelle saker, regelverk, endringer og oppdateringer

Omega 3 fettsyrer, kritiske nivåer i fiskefôr og harske oljer, hva skjer?
Hvor lavt kan vi gå i omega-3 innhold i fiskefôr til laks?
Forsker i ernæring, Ingunn Stubhaug, Skretting Aquaculture Research Center
Behovet for langkjedet omega-3 (EPA og DHA) hos laks i vekstfasen er ikke kjent. Denne presentasjonen vil vise resultater fra forsøk der laks har blitt fôret lave nivåer av EPA og DHA gjennom hele sjøvannsfasen
(for spm om foredrag? – ta kontakt med Ingunn.stubhaug@skretting.com)

   
LAST NED: Hvor kritisk er innholdet av omega 3 hos oss mennesker?
Forskningsdirektør Livar Frøyland, NIFES
Et viktig tema i debatten er å skille mellom friske mennesker og pasienter, dvs, forebygging versus behandling. Dette er avgjørende for hvilke mengder marint omega-3 vi trenger samt hva andre fettsyrer (omega-6) betyr i dette bildet. De ulike internasjonale anbefalinger blir presentert.

”Speakers Corner”- Omdømme arbeid,
Bjørn Richard Johansen, seniorrådgiver og partner i First House.
Få i Norge kan operativ krisehåndtering og krisekommunikasjon like godt som Bjørn Richard Johansen. Johansen var initiativtaker til etableringen av First House, som i løpet av 2 år har blitt et anerkjent seniormiljø innen kommunikasjonsbransjen. Han deler sin erfaring og innleder i «Speakers Corner» om viktigheten av å sikre god koordinering og tenke klok kommunikasjon når krisen rammer, eller journalistene banker på døren. Hva må til? Hvordan kommer vi oss ut av krisen? Hvordan kan vi gjøre krisen til en mulighet?
For mer informasjon om foredraget ta kontakt med Bjørn Richard Johansen på tlf. 478 00 100.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ny mateksportforskrift

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten