Stine Akselsen overtar industriansvaret


Publisert 21.07.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Om Sjømat Norge

– Med Stine som skipper på industri- og handelsavdelingen øker vi synligheten på området. Hun er en sterk og synlig aktør i samfunnsdebatten, sier adm.dir. Geir Ove Ystmark. 

Akselsen tar over jobben etter at Sverre Johansen nylig takket ja til ny jobb som generalsekretær i Norges Fiskarlag. Hun begynte i Sjømat Norge våren 2019 og kom da fra jobben som ordfører i fiskerikommunen Lebesby i Finnmark der hun lenge var en sterk stemme i fiskeridebatten. Stine har vært fagsjef ved Sjømat Norges kontor i Tromsø, og har hatt ansvaret for hvitfisknæringen.  

– Det er ekstra gledelig at vi har et så sterkt lag internt, at vi kan hente fra egne rekker, sier Ystmark.  

Akselsen er i dag innvalgt i fylkestinget i Troms- og Finnmark, men vil søke fritak fra vervet for å være partipolitisk uavhengig, og kunne jobbe bredt med alle politiske partier. Sjømat Norges industri- og handelsavdeling har i dag ansvaret for Sjømat Norges arbeid innen handelspolitikken, fiskerireguleringer, internasjonale forhandlinger på fiskeriområdet, førstehåndsomsetningen og industripolitikken. Hovedmålet er at Norge må øke verdiskapingen og foredlingen av norsk sjømat langs kysten.  

-Vi har et sterkt team, og har svært kyndige fagmedarbeidere i avdelingen. Det at vi har såpass dyktige kollegaer gjorde det lettere å takke ja til denne stillingen, sier Stine Akselsen.

Hun legger til at hun er stolt over å kunne jobbe sammen med ansatte som har så stor faglig kompetanse innenfor et teknisk krevende område. Etter sommeren vil Sjømat Norge igangsette en prosess for å finne en ny medarbeider til avdelingen slik at den samlede kapasiteten ikke reduseres.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger