Slik kan du bidra til mindre sjømatsvinn! Webinar med Sjømat Norge


Publisert 08.10.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Miljø og Helse Kalenderen

v
Digitalt
Kasting av mat er både ulønnsomt og et miljøproblem. Ved å slutte seg til bransjeavtalen for å redusere matsvinn i Norge, får sjømatbedrifter oversikt over mengde og årsaker til matsvinn i sin bedrift. På den måten finner dere ut hvor det kan settes inn tiltak som kan øke utnyttelsen av et verdifullt og sunt råstoff. Dermed bidrar bedriften til å nå en viktig bærekrafts-målsetning om å kutte matsvinn.    
Se tid, sted og påmelding

FNs bærekraftsmål setter nemlig reduksjon av matsvinn på dagsorden. Norske myndigheter og en samlet matbransje, inkludert sjømatnæringen, forpliktet seg derfor juni 2017 til å bidra til å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.

Matsvinnsprosjektet skal videreføres og utvides. Vi trenger flere bedrifter med på laget om vi skal få et mer robust tallgrunnlag, og for å dokumentere hva sjømatnæringen gjør for å bidra til halvering av matsvinnet For sjømatbedrifter som har god oversikt over varestrømmene er det anslått et tidsforbruk på ca. 2-3 dagsverk i løpet av et år. Vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å bli med på dette viktige arbeidet!

Nye tall fra SINTEF viser at sjømatsvinnet under produksjonen er på ca.3 prosent pr. tonn mat. Det tilsvarer 30 000 tonn spiselig sjømat. Østfoldforskning rapporter at det i 2018 ble kastet minst 390 000 tonn spiselig mat i Norge. Legger man til sjømatsvinnet, blir det mer enn 420 000 tonn matsvinn årlig. Østfoldforskning rapporterer at matsvinnet i matindustrien utenom sjømatindustrien ble redusert med 9 prosent fra 2015 til 2018. Den største reduksjonen var i dagligvarehandelen med 16 prosent. Det viser at tiltak som bidrar til mindre svinn i butikk og hjemme hos forbruker kan ha stor effekt.

Mesteparten av sjømatsvinnet er fisk som faller på gulvet, fisk med dårlig kvalitet, eller bifangst som ikke selges som mat. Det skyldes ofte tekniske løsninger som fører til at produktene faller på gulvet, eller mangelfull opplæring av personell og planlegging av arbeidsoperasjonene.

Tiltak som nye interne rutiner for arbeidsoperasjoner, investeringer i ny teknologi som forlenger holdbarheten på produktene, eller nytt utstyr som reduserer mengde gulvfisk, har ført til mindre sjømatsvinn. Andre tiltak som økt bruk av ‘best før’ istedenfor ‘siste forbruksdag’ som holdbarhetsmerking, utvikling av nye produkter og emballasjeløsninger, bidrar til at det kastes mindre mat i butikk eller hjemme. Sjømat som en ikke får solgt i vanlige salgskanaler er blitt donert til Matsentralen, som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Reduksjon av matsvinn i egen bedrift og i verdikjeden, er et viktig tiltak for å bedre miljøfotavtrykk til produktene og å dokumentere bedriftens bærekraftsarbeid. I utformingen av nye nordiske kostholdsråd fra 2022 vil matens bærekraft trekkes inn, i tillegg til helseeffekter. Mengde matsvinn er en viktig faktor ved vurdering av bærekraft.

Det er altså ingen tid å miste. Bli en del av matsvinnsavtalen i dag!

Se video her  – den viser resultater av matsvinnsprosjektet på 80 sekunder.

Link til hele SINTEF rapporten, faktaark og veiledning til rapportering:

https://sjomatnorge.no/lite-matsvinn-i-sjomatproduksjonen/

 

Invitasjon -Webinar om matsvinn i sjømatnæringen 27. oktober kl. 13 -15

Reduksjon av sjømatsvinn er lønnsomt og teller med i dokumentasjon av bærekraft – Vi ønsker flere bedrifter med matsvinnsavtalen. Derfor inviteres både sjømataktører som allerede deltar i matsvinnsarbeidet, og bedrifter som ønsker å vite mer før matsvinnsavtalen signeres.

Program

13.00

Velkommen

 

Gunn H. Knutsen

Sjømat Norge

13.15

Matsvinn i sjømatnæringen

Resultater for 2018 0g 2019

Jannicke  Fugledal Remme

Sintef Ocean

 

13.35

Indikator for matsvinn

Rapportering til KLD

 

Gunn H. Knutsen

Sjømat Norge

13.45

Lerøys metode for å redusere matsvinnet

 

Rudi Jakobsen

Lerøy Seafood Group

14.00

Matsentralen – vi hjelper deg å redusere matsvinnet

 

Cristiano Aubert

Matsentralen

14.15

Videreføring av matsvinnsprosjekt

Planer for 2021 og 2022

Berit Anna Hanssen, FHF

Jannicke  Fugledal Remme

Sintef Ocean

 

14.30

Holdbarhetsdato

versus

fangst– og slaktedato

Sylvi Anita Olsen

Mattilsynet

 

14.45

Sjømatnæringen og matsvinnsreduksjon

·       Hovedrapportering 2020

·       Prioriteringer videre arbeid 2021

 

 

Gunn H. Knutsen og

Lone Flyvholm

Sjømat Norge

14.55

Avslutning

 

 

Vil du vite mer?

 
Lone Flyvholm
Lone Flyvholm
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 986 62 017

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?