Hva må til for å øke verdiskapingen fra norsk ørretproduksjon? Det er temaet når næringen, forskere og fiskeriministeren samles til en nasjonal ørretkonferanse på Svanøy i august.
Se tid, sted og påmelding

– Det er mange med oss som mener regnbueørreten er et produkt fullt på høyde med laksen, og at det er et stort uforløst potensial innen sektoren, sier Hans Inge Algrøy (bildet over) i Sjømat Norge som arrangerer konferansen sammen med Svanøy Havbruk og andre næringsaktører.

Foto: Norges Sjømatråd

Foto: Norges Sjømatråd

Gå til påmelding

Regnbueørreten er populær blant forbrukerne, men utgjør fortsatt en liten del av den samlede produksjonen av rød fisk i Norge. I mengde utgjør den ikke stort mer enn for 20 år siden da ørretproduksjonen sto for ti prosent av totalvolumet.

– Jeg tror derfor det er flere som ser muligheter for å øke produksjonen, verdiskapingen og eksporten av ørret uten at det går ut over laksesegmentet. Vi har sendt ut invitasjon til bedrifter og personer som har særlig interesse i ørret og håper flere kan bidra med både erfaringer og visjoner som kan bidra til at denne sektoren kan få en opptur, sier Algrøy.

Konferansen blir arrangert på Svanøy i Sogn og Fjordane 22.-23. august. Til møtet kommer foredragsholdere som har kunnskap om og kan påvirke rammebetingelser, produksjon, markedsføring og salg av regnbueørret. På foredragslista står også fiskeriminister Per Sandberg som skal snakke om rammevilkårene for ørretproduksjonen fram mot 2025.

– Og så er det jo veldig vakkert på Svanøy. Kanskje kan de flotte omgivelsene bidra litt ekstra til kreativ tankegang, og det blir uansett en unik anledning til å møte de fleste av dem som har et stort hjerte for produksjonen av ørret i Norge, sier Algrøy.

 

Ytterligere informasjon om programmet framgår på denne siden: http://aqkva.no/svanoy-konferansen

 

 

Vil du vite mer?

 
Hans-Inge Algrøy
Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
Mobil: 977 01 406

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021