Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder


Publisert 13.02.2023 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Høringsuttalelser

Sjømat Norge ved Marit Bærøe, Hilde Flåten og Ole Fretheim deltok 26. januar på innspillsmøte om utarbeidelse av næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. Det var Fiskeri- og havministeren, olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren som i fellesskap hadde invitert til møtet. Det ble gitt et kort muntlig innspill og oppfølgende skriftlige innspill ble sendt til NFD. 

Oppsummering av Sjømat Norges hovedpunkter:

Bærekraftig matproduksjon:

For å dekke fremtidig matvarebehov og oppnå FNs bærekrafts mål må det legges til rette for vekst av fiskeoppdrett til havs. 

Verdiskaping

Norge har med sin offshore og havbrukskompetanse en unik mulighet til å skape mange arbeidsplasser og verdiskaping i en helt ny industri både nasjonalt og internasjonalt. 

Rammevilkår for vekst 

Det vil kreve mye innovasjon for å realisere anleggene til havs, men også mye investeringer i verdikjeden på land og tilrettelegging av infrastruktur. For å få til slike prosjekter må det for selskapene som satser være trygge rammevilkår og muligheter for langsiktig vekst i områdene etter en utviklingsfase. 

Egnede områder

Områdene som er egnet til å drive fiskeoppdrett bør prioriteres til havbruk og ha plass for videre vekst etterhvert som næringen utvikles. 

Sameksistens

For ressurseffektiv bruk av arealer bør sameksistens mellom ulike næringsinteresser ha fokus. Det kan være mange synergier på tvers av næringer rundt overvåking, infrastruktur og drift av havbruksarealene.  

Vil du vite mer?

 
Ole Fretheim
Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
Mobil: 907 46 701

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023