Generalforsamling i Sjømat Norge 23. mars 2021


Publisert 15.03.2021 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Kalenderen

v
Digitalt
Se tid, sted og påmelding

Generalforsamlingen er åpen for alle men kun medlemmer i Sjømat Norge er stemmeberettiget.

Påmeldte mottar informasjon om oppkobling. De som er stemmeberettiget mottar informasjon om stemmegivning.

Innkalling til generalforsamlingen med endelig dagsorden og saksdokumenter, herunder årsberetning og regnskap, ble sendt alle medlemmene tirsdag 9. mars. 

Les også: Forslag på nytt styre for Sjømat Norge

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold