Generalforsamling i Sjømat Norge 2021


Publisert 12.11.2020 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Kalenderen

v
Digitalt
Se tid, sted og påmelding

Generalforsamlingen 2021 blir avholdt digitalt.

Det blir heller ikke i 2021 rom for å arrangere fysisk årskonferanse med festmiddag og medlemsmøter i forbindelse med generalforsamlingen.

Vi oppfordrer medlemsbedriftene til å bli med på generalforsamlingen. Påmeldte vil motta informasjon om oppkobling samme dag som generalforsamlingen avholdes. Påmeldingsfrist er mandag 22. mars.

Generalforsamlingen er åpen for alle men kun medlemmer i Sjømat Norge er stemmeberettiget.

Kunngjøringen er sendt alle medlemsbedrifter. Innkalling til generalforsamlingen med endelig dagsorden og saksdokumenter herunder årsberetning og regnskap sendes medlemmene 14 dager før generalforsamlingen. 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen