Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter


Publisert 11.06.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Høringsuttalelser

Sjømat Norge har levert sitt høringssvar til forslaget om krav automatiske vektsystemer som Fiskeridirektoratet og justervesenet har hatt på høring.

– Hensikten med tiltakene som foreslås er å styrke landingskontrollen, og å sikre at alle vektene som brukes ved landing av fisk blir brukt på riktig måte. Dette vil sikre likere konkurransevilkår mellom aktørene i næringen, og gjøre det langt vanskeligere å manipulere landingsvektene, sier fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge

Forslaget vil kreve betydelige investeringer i nytt utstyr og oppgraderinger, og Sjømat Norge er derfor svært tydelig på at de konkrete kravene må forankres godt gjennom en grundig dialog med næringen, og de samme kravene må gjelde for alle.

– Sjømat Norge ser positivt på at landingskontrollen strykes ved at det stilles nye krav til vektene. En fullgod landingskontroll er nødvendig for å sikre like konkurransevilkår i næringen, og for å sikre at vekt og art ikke er et forhandlingstema ved landing. Men det er absolutt krav fra vår side at det må stilles like krav til kontroll og vekter for alle aktører i næringen, uavhengig av om anlegget er stort eller lite, sier Dale.

– Videre må det stilles samme krav til kjøpere av norsk fisk i utlandet som til kjøperne i Norge. Det er også avgjørende at nye krav til vektene følges opp ved at fiskeindustribedriftene får fleksibilitet til å produsere på en så effektiv måte som mulig, uten uhensiktsmessige krav til etterfølgende kontroller, sier Dale i Sjømat Norge.

For å møte kravene må bedriftene investere i nytt utstyr og nye løsninger. Sjømat Norge har tatt initiativ til et FHF-prosjekt som skal utvikle og teste ut de nye løsningene, og dermed sørge for at næringen sparer både tid og penger.

Vil du vite mer?

 
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri
Mobil: 913 76 551

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

Slik fordeles havbruksmilliarden

Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

Den nye regjeringen satser på sjømaten

Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

Nord i Sør

Medlemsmøte Havbruk Nord i Svolvær

Årssamling i Havbruk Nord

Medlemsmøte hvitfisk

Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima